Miesięczne Archiwum: kwiecień 2020

Polscy policjanci w Kosowie

W tym roku minie dwadzieścia lat od wysłania pierwszej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do Kosowa. Było to w listopadzie 2000 r. Policyjni eksperci byli tam jednak wcześniej. Artykuł autorstwa Pawła Ostaszewskiego pochodzi z kwietniowego...

Weteranie bądź widoczny

Nasze stowarzyszenie daje możliwość podtrzymywania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami RP. Dolnośląskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP zachęca wszystkich weteranów do wzięcia udziału w akcji, której celem jest promocja naszego...

Nasi w JIPTC – 16 lat minęło …

Międzynarodowe Centrum Szkolenia w Jordanii – JORDAN INTERNATIONAL POLICE TRAINING CENTER Realizując Zalecenia „Koncepcji udziału RP w odbudowie i restrukturyzacji Iraku”   oraz  zapisy Uchwały RM nr 57/2004 z dnia 15 marca 2004 r. utworzono Polski Kontyngent...