Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 44.221.66.130]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)
  Czytaj więcej - książka Marka Górnickiego pt. Misyjne Wspomnienia - wydanie II rozszerzone 2015 rok (PDF 2,80 Mb)
  Recenzja książki: Misyjne wspomnienia – Marek Górnicki

  AKTUALNOŚCI

  => patrz również posty na Facebook stowarzyszenia 

  Życzenia Wielkanocne

  Marek, Prezes
  

  WETERANI RP na Orlen Warsaw Marathon


  Promując projekt WETERANI RP, prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14-04-2019 r. wziął udział w rywalizacji Orlen Warsaw Marathon - 42.195 km - czas: 05:07:09.
  Pobierając pakiet w biurze zawodów miałem sporo wątpliwości...

  Marek, Prezes


  

  ŻAGAŃ WSPIERA WETERANÓW  Bardzo miło nam poinformować wszystkich Weteranów, że na podstawie uchwały Rady Miasta Żagań nr VI/14/2019 z dnia 29 marca 2019 r. mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żaganiu za okazaniem legitymacji weterana/weterana-poszkodowanego.

  Więcej na stronie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


  Z koleżeńskim pozdrowieniem,
  Marek, Prezes
  
  Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2019 r.

  Tematem, który zdominował spotkanie, było przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne było podpisanie dokumentu przez wszystkich członków Zarządu „podpisem zaufanym”. Nowa procedura podpisywania sprawozdania finansowego wydłużyła spotkanie w czasie. Głęboko wierzę, że następnym razem będzie łatwiej.

  Zarząd zdecydował jeszcze o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia pięciu Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i jednego członka wspierającego. Na tym spotkanie zakończono.

  Z tego względu, już telefonicznie, poinformowałem członków Zarządu o:
  -spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń weteranów w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które dotyczyło m. in. tegorocznych obchodów Dnia Weterana. Wg wstępnej propozycji MON obchody miałyby się odbyć w Warszawie w dniu 11 maja. Termin ten nie spotkał się z aprobatą zgromadzonych, co spowodowało, że decyzja w tej sprawie została bezterminowo zawieszona;
  - materiale „wsadzie” dla speakera obchodów Dnia Weterana. Tekst sporządziłem na podstawie informacji otrzymanych od SOP, PSP i Policji i przesłałem dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa do dalszego procedowania. Wcześniej uzgodniliśmy, że zostanie on przekazany do Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dotychczas informacja czytana przez speakera dotyczyła wyłącznie historii wojska w służbie poza granicami państwa, a o weteranach służb podległych MSWiA nie było mowy;
  - projekcie „Z historią w tle”, który wpisuje się w statutowy cel Stowarzyszenia, jakim jest popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju. W omawianym okresie odbyły się spotkania z młodzieżą klas mundurowych w Warszawie i Wołominie, organizowane przez Centrum Weterana, na które byłem zapraszany, oraz w Koninie – zrealizowane przez sekretarza generalnego;
  - projekcie „WETERANI RP”. Trwa przygotowanie do Ultramaratonu Powstańca 1944 - 63 km, w którym zamierzamy wystąpić w dwóch sztafetach: 7. osobowej i 2. osobowej. Projekt otrzymał wsparcie w postaci kilkunastu koszulek biegowych wzoru 2019;
  - stopniu zaawansowania prac dotyczących utworzenia kół Stowarzyszenia w Gdańsku i we Wrocławiu.

  Marek, Prezes

  PS. Zachęcam do "śledzenia" Naszych działań na FB Stowarzyszenia i stronie www.

  

  Obchody Dnia Pamięci 27 rocznicy rozpoczęcia Wojny za Niepodległość oraz Integralność Republiki Mołdawii W Kiszyniowie
  W dniach 1 – 3 marca 2019 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Weteranów Wojen i Lokalnych Konfliktów Zbrojnych Republiki Mołdawii uczestniczyłem w Kiszyniowie w obchodach Dnia Pamięci 27. rocznicy rozpoczęcia Wojny za Niepodległość oraz Integralność Republiki Mołdawii.
  W Kiszyniowie znaleźli się m.in. Prezesi - Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju i Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Naszą 3 dniową wizytę u mołdawskich Weteranów można rozpatrywać w kilku wymiarach. Oficjalnym, związanym z obchodami Dnia Pamięci w dniu 2 marca 2019 r. i wydarzeń im towarzyszącym, do których m.in. należały spotkania ze środowiskiem weteranów.

  Pierwszego dnia z lotniska pojechaliśmy do siedziby mołdawskich weteranów, gdzie przyjął nas serdecznie i gościnnie płk st. spocz. Cosovan Ghenadii - Prezes Stowarzyszenia „ Credinta Patriei - Wierność Ojczyźnie”. Po spotkaniu, późnym popołudniem pojechaliśmy do największej na świecie podziemnej dojrzewalni win znajdującej się we wsi Milestii Mici, w której spędziliśmy kilka godzin (relacja ukaże się na moim Fb.), a stamtąd do hotelu gdzie czekała na nas kolacja w trakcie której grał i śpiewał zespół ludowy.

  2 marca - Dzień Pamięci rozpoczął się przemarszem z centrum Kiszyniowa do Kompleksu „Wieczność” - najważniejszego miejsca pamięci o II wojnie światowej w Mołdawii. Tam, po oficjalnych przemówieniach, złożyliśmy wieniec i kwiaty pod pomnikiem „Matka Żałoba”, który upamiętnia ofiary wojny o niepodległość Mołdawii z lat 1991 – 1992. Uroczystość zakończyła defilada wojskowa, po której zostaliśmy zaproszeni na żołnierski poczęstunek – była kasza gryczana z mięsem i grzane wino (ok. 5”C i wietrznie). Tutaj podszedł do nas minister spraw wewnętrznych Republiki Mołdawii, z którym wymieniłem kilka kurtuazyjnych zdań.
  Po uroczystości - w siedzibie Stowarzyszenia „Wierność Ojczyźnie” - Vice Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, podpisał porozumienie o współpracy, a strony odznaczyły się medalami.

  Zwiedziliśmy również wzgórze, na którym mieści się Cmentarz Bohaterów – tu odbywały się pochówki żołnierzy państw walczących w I WW oraz weteranów wojennych. Mogą na nim się znajdować mogiły Polaków pomordowanych przez NKWD. Dowiedzieliśmy się o problemach związanych z jego odbudową i praktycznie wstrzymaniu prac z braku środków finansowych.

  W ostatnim dniu pobytu u naszych mołdawskich przyjaciół złożyliśmy wizytę w 22 batalionie zmotoryzowanym , biorącym udział w misjach pokojowych. Razem z nami był Pan kmdr Radosław Malicki, Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Kiszyniowie.

  Podsumowując wizytę można by pisać o nawiązanych przyjaźniach, wymianie doświadczeń itp. ale dla mnie przejmującym doświadczeniem jest prośba mołdawskiego działacza stowarzyszenia weteranów, który poprosił o pomoc w odnalezieniu na terytorium Polski grobu brata jego ojca. Tudor Gavril SAVIŢCHI ur. w Mołdawii (mógł występować pod im. Fiodor) zginął w dniu 19.03.1945 r. Żołnierz służył w 705 regimencie piechoty. Jeżeli możecie – pomóżcie, każda wskazówka jest ważna.


  Marek, Prezes

  

  Z historią w tle - prelekcja w Zespole Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie


  W dniu 18 lutego 2019 r. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zorganizowało prelekcję w Zespole Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie dot. historii udziału WP w misjach zagranicznych.
  Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do przedstawienia udziału Policji w misjach pokojowych na świecie. Cieszę się, że nasza współpraca nabiera rumieńców.


  Marek, Prezes.

  

  Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy


  16 lutego 2019 r., w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk. To powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji.

  Głównym celem tego wydarzenia jest zebranie środków na wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


  materiał i zdjęcia KGP

  

  X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji


  Koleżanki i Koledzy Weterani, nasi Sympatycy,

  W dniach 12 – 15 lutego 2019 r. odbył się w Warszawie X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Pomysłodawcą turnieju jest nasz kolega Andrzej Kuczyński. W tym roku była to już X edycja.

  ŚP. Andrzej STRUJ - zmarł w 2010 r. Będąc po służbie, podjął interwencję podczas której został pchnięty nożem przez jakiegoś bydlaka. Rana okazała się śmiertelna. Po śmierci został awansowany na pierwszy stopień oficerski. W Policji służył 15 lat w Wydziale Wywiadowczo – Patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Osierocił żonę i dwoje dzieci.


  Ceremonia Otwarcia X edycji Turnieju odbyła się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W turnieju wystąpiło 115 drużyn krajowych i zagranicznych, a mecze rozgrywane były na 10-ciu warszawskich obiektach sportowych.
  W ramach turnieju, w dniu 15 lutego około godz. 15:00, przed meczem finałowym, reprezentacja naszego Stowarzyszenia WETERANI RP zagrali mecz towarzyski z żołnierzami Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód (MND-NE). Koordynatorem przedsięwzięcia był nasz kolega Rafał Ciastoń, który prowadził zapisy. Mecz odbył się w Hali Sportowej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20. Gorąco dziękuję za udział lub kibicowanie.

  Bez naszego kolegi Andrzeja "Pulko" nie byłoby tego turnieju. Andrzej jest niesamowicie zaangażowany. Dwoma telefonami "ogarniał" sytuację na pozostałych 10-ciu obiektach sportowych, na których toczyły się mecze.

  W ocenie Prezesa - Club Esportiu Mossos D'Esquadra z Hiszpanii byli cichym faworytem. Grali spokojną i przemyślaną piłkę. Zawodnicy pochodzą z Katalonii. W pierwszym dniu turnieju wygrali 4 mecze a jeden zremisowali.
  A jednak zespół z Katalonii zajął 4-te miejsce. Zwyciężył zespół Dinamo Maj Moldowa grający wysuniętym, strzelającym bramki bramkarzem. Drużyna, która zajęła I miejsce otrzymała puchar Komendanta Głównego Policji.
  Występ WETERANÓW RP w obiektywie uwieczniła nasza koleżanka Monika.


  Marek, Prezes.

  X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja w Galerii Foto-Sport

  

  Z historią w tle - spotkanie w Bibliotece Publicznej w Skoczowie


  W Bibliotece Publicznej w Skoczowie w dniu 14 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z sierż. szt. Arturem Walczukiem z Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji w Bielsku – Białej. Spotkanie dotyczyło Misji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL), w której Artur uczestniczył dwukrotnie. Prelegent opowiedział o swoim ostatnim pobycie w tym kraju, w takcie którego odpowiadał za szkolenie oraz operacje Oddziałów Zwartych Policji ONZ z Chin i Nigerii.
  Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć film z ćwiczenia połączonych oddziałów z Chin i Nigerii przygotowany przez oddział chiński, jak i zobaczyć prezentację dotyczącą ćwiczeń policyjnych oraz codziennej służby i życia w Liberii.
  Warto dodać, że Artur był ostatnim polskim policjantem pełniącym służbę w Liberii do dnia wygaśnięcia mandatu misji, która zakończyła się 30 marca 2018 r. - pełnił więc obowiązki dowódcy Polskiego Kontyngentu Policyjnego.

  W trakcie prezentacji, przywołano postać ŚP. podinsp. Bogdana Laskowskiego - dowódcy pierwszego polskiego kontyngentu policyjnego w Liberii, który w trakcie misji zmarł na malarię.


  Artur Walczuk

  

  Z historią w tle - spotkanie w CSP w Legionowie


  W dniu 30 listopada 2018 r. - wizyta w CSP w Legionowie z wykładem dot. historii misji pokojowych i zarządzania kryzysowego na kursie dla policjantów przygotowujących się do służby w polskich kontyngentach policyjnych poza granicami RP.


  Marek, Prezes