Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Komenda Główna Policji
ul. Domaniewska 36/38 pok.125
02-672 Warszawa

Adres Stowarzyszenia (do korespondencji):
Stowarzyszenie Weteranów Działań
Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Puławska 148/150, pok. B-209
02-624 Warszawa

NIP: 5213795345

REGON: 36833345200000

Numer KRS: 0000695714

Numer konta bankowego: 24 1750 0012 0000 0000 3861 1879

Telefon: 226015066

Telefon: 226011424

E-mail: zarzad@swmsw.pl