Frontex – rekrutacja. Broszura w języku polskim

W ślad za poprzednią informacją, dotyczącą naboru do Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, przedstawiamy broszurę o naborze w języku polskim. https://swmsw.pl/wp/wp-content/uploads/2019/11/Frontex-Border-Guard-Recruitment-Brochure-PL-1.pdf

Veterans Day Parade

Udział w Paradzie Weteranów na Manhattanie – „New York City Veterans Day Parade”. Nadmieniamy, że Centrum Weterana wspiera projekt informacyjnie w zakresie możliwości udziału weteranówRead More