O Stowarzyszeniu

Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego – życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

Władze stowarzyszenia

Prezes: Marek Górnicki

Wiceprezes: Mirosław Zapadka

Sekretarz Generalny: Ryszard Bąkowski

Skarbnik: Jacek Woźniak

Członek Zarządu: Andrzej Kuczyński

Główna Komisja Rewizyjna: Jacek Wąsowski – przewodniczący, Piotr Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, Rafał Klecki – sekretarz.

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej wynosi 10 zł miesięcznie, płatna do dziesiątego dnia każdego miesiąca lub w formie opłaty rocznej.

Numer konta bankowego stowarzyszenia

24 1750 0012 0000 0000 3861 1879

Sprawy Weteranów na stronie MSWiA

Procedura uzyskania statusu weterana i sprawy weteranów

Dokumenty do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia

Znaczek organizacyjny/logo Stowarzyszenia