Kategoria: Naszym zdaniem

Okiem Prezesa

Arturowi, autorowi artykułu „Z pamiętnika niemłodego pieniacza” – poniższy tekst dedykuję. Koleżanki i Koledzy… Jednym z naszych celów jest reprezentowanie i ochrona interesów weteranów w tym członków Stowarzyszenia. Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa z dnia...

Okiem Prezesa – Olśnienie

Wróciłem z Krakowa, gdzie uczestniczyłem w obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Uroczystość miała godny charakter, chociaż z uwagi na COVID odbyła się w koszarach 16 batalionu...

Okiem Prezesa – Święta i Nowy Rok…

Idą święta… idą święta… ta piosenka od lat nakręca atmosferę – pośpiechu? Śpiesz się, śpiesz… są tuż, tuż – nie zdążysz. „Święta”… magiczne, cudowne, pełne zadumy, spokoju, miłości i uniesienia…  takie pamiętam tylko z dzieciństwa…...

Okiem Prezesa

Weterani Korpusu  Weteranów Walk o Niepodległość RP a Weterani Misji Zagranicznych…dzisiaj ”tylko” na przykładzie obchodów Dnia Weterana”. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych...

ZER kwestionuje służbę w strefie działań wojennych ?

(materiał archiwalny) ZER MSWiA odmówił podwyższenia emerytury o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby w Afganistanie, w strefie działań wojennych. W dniu 6 grudnia 2017 r. wystąpiłem do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o...

„Z pamiętnika niemłodego pieniacza”

Cześć Marek! Jednak nie wytrzymam i odniosę się do tego, co napisałeś Miłościwie Nam Panujący Prezesie w kontekście nowelizacji ustawy o weteranach… Mówią, że jestem pieniaczem i tworzę sztuczne problemy. Pewnie mają rację – nie...

Okiem Prezesa

Podczas tegorocznych Centralnych Obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Rzeszowie, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu, skierowanym do weteranów, poinformował, że nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami kraju „znacznie poszerzy...