Porozumienia o współpracy ze SOP i Federacją Klubów HDK Służb Mundurowych RP podpisane

19 marca 2024 r.   Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpisało porozumienie o współpracy ze Służbą Ochrony Państwa. Stowarzyszenie reprezentował  Prezes, mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki. W imieniu Służby Ochrony Państwa porozumienie podpisał Komendant SOP, gen. bryg. SOP  Radosław Jaworski.

Dokument nadaje ramy prawne w zakresie m.in.: edukowania młodzieży szkolnej i akademickiej dotyczące udziału funkcjonariuszy SOP i członków Stowarzyszenia w działaniach poza granicami państwa oraz współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi przy organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa….

W dniu dzisiejszym podpisano również  porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a Federacją Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych.

Federacja popularyzuje ideę  honorowego krwiodawstwa, wzajemne wsparcie funkcjonariuszy, żołnierzy, ich rodzin i przyjaciół na terenie całego kraju. Krwiodawstwo jest bliskie Marcinowi Zawiślakowi, prezesowi Koła Dolnośląskiego naszego Stowarzyszenia i Klubu HDK w Złotoryi.

Federację reprezentował prezes mjr SOP Andrzej Bomba.  

W spotkaniu uczestniczył mł. insp. Rafał Zamrzycki – skarbnik Stowarzyszenia, który jest autorem zdjęć – Rafale dziękuję za wsparcie.

Marek, prezes

Możesz również polubić…