Kategoria: Z historią w tle

Z wizytą w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Spotkanie dotyczyło przygotowywanej wystawy, o roboczej nazwie „Udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach poza granicami kraju”. Partnerem wiodącym jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, ale organizator przewidział również współpracę ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza...

Polscy policjanci w Kosowie

W tym roku minie dwadzieścia lat od wysłania pierwszej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do Kosowa. Było to w listopadzie 2000 r. Policyjni eksperci byli tam jednak wcześniej. Artykuł autorstwa Pawła Ostaszewskiego pochodzi z...

Nasi w JIPTC – 16 lat minęło …

Międzynarodowe Centrum Szkolenia w Jordanii – JORDAN INTERNATIONAL POLICE TRAINING CENTER Realizując Zalecenia „Koncepcji udziału RP w odbudowie i restrukturyzacji Iraku”   oraz  zapisy Uchwały RM nr 57/2004 z dnia 15 marca 2004 r. utworzono Polski...