Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy.

Prelekcję nt. „Funkcjonariusze jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w misjach pokojowych, zarządzania kryzysowego, akcjach poszukiwawczo – ratowniczych i działaniach ochronnych na świecie” przeprowadziliśmyRead More

Obrona Wizny – polskie Termopile

Przez cztery dni we wrześniu 1939 roku kilkuset polskich żołnierzy kpt. Władysława Raginisa stawiło opór kilkudziesięciotysięcznej armii niemieckiej dowodzonej przez gen. Heinza Guderiana. Choć przewagaRead More