Kategoria: Misje

Marsz Duński (Dancon) 2022 za nami

Marsz DANCON jest duńską tradycją wojskową od 1972 roku, kiedy Królewska Armia Duńska została rozmieszczona na Cyprze. Na całym świecie… wszędzie tam gdzie pełnią służbę Duńczycy odbywają się marsze DANCON będące sprawdzianem sprawności fizycznej nie...

30 lat Polskich Kontyngentów Policyjnych

25 marca br. w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Polskie Kontyngenty Policyjne”, której dokonał – reprezentujący zastępcę komendanta głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera, – dyrektor Biura Edukacji...

Dzień pamięci

Dzień pamięci o żołnierzach, którzy oddali życie w służbie Polsce. 21 grudnia jest Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa. Ten dzień wybrano nieprzypadkowo. W dniu 21 grudnia 2011 r. w...

Policyjni Misjonarze oddali hołd swojemu koledze

Warta honorowa przy grobie, wieniec i znicz pamięci – w ten sposób hołd swojemu koledze śp. podinsp. Andrzejowi Kaczorowi ze Słupska oddali przedstawiciele XXXIII. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która przygotowuje się w słupskiej Szkole...

Dancon March, Camp – Novo Selo Kosovo

Polscy Policjanci przebywający na misji w Kosowie wzięli udział w Dancon March zorganizowanym przez duńskich żołnierzy stacjonujących w bazie Novo Selo w Kosowie. Dancon March to impreza organizowana przez duńskich żołnierzy pełniących służbę w duńskich...

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP (USAR Poland)

W 2009 roku, decyzją Komendanta Głównego PSP powołano grupę poszukiwawczo ratowniczą USAR Poland (Urban Search and Rescue), składającą się z ratowników GPR z Nowego Sącza, Gdańska, Łodzi, Poznania i Warszawy, przewidzianą do działań poza granicami...

XXXII Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

17 marca 2021 r. Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadził kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX...