Nasi w JIPTC – 16 lat minęło …

Międzynarodowe Centrum Szkolenia w Jordanii – JORDAN INTERNATIONAL POLICE TRAINING CENTER

Realizując Zalecenia „Koncepcji udziału RP w odbudowie i restrukturyzacji Iraku”   oraz  zapisy Uchwały RM nr 57/2004 z dnia 15 marca 2004 r. utworzono Polski Kontyngent Policyjny dla wsparcia Sił Koalicyjnych w Iraku, który w dniu 31 marca 2004 r  został delegowany do Międzynarodowego Centrum Szkolenia w Jordanii – JORDAN INTERNATIONAL POLICE TRAINING CENTER – JIPTC .

W skład nieuzbrojonego Kontyngentu weszło 10 funkcjonariuszy polskiej Policji, którzy po uprzednim specjalistycznym szkoleniu oraz doposażeniu dołączyli do wielonarodowej ekipy instruktorów min. Australii, Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Iraku, Jordanii Kanady,  Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej  Brytanii.

Celem kontyngentu było szkolenie  podstawowe  irackich  sił policyjnych w zakresie  taktyki i technik interwencji, nauki jazdy, strzelania, porządku  publicznego oraz  praw człowieka. Kontyngent przebywał poza granicami kraju do 1  kwietnia 2005. W sumie wchodzący w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego przeszkolili ok. 10. 000 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Iraku.

Zdjęcia z archiwum kol. Ireneusza Sieńko

Może Ci się również spodoba