Miesięczne Archiwum: marzec 2020

Pierwsza misja pokojowa Policji Polskiej 1992 – 1993

Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył polską grupę policyjną w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w byłej Jugosławii (UNPROFOR), w ramach którego służbę pełniło 30 polskich policjantów.Wypełniali...