Miesięczne Archiwum: grudzień 2023

Fort III Pomiechówek … niemiecka katownia

Twierdza Modlin i jej forty – wszelkie wydawnictwa o nich, są moją ulubioną lekturą. Po samej Twierdzy poruszałem się z racji wcześniejszych doświadczeń wynikających ze służby wojskowej, spływów kajakowych i wydarzeń sportowych tu organizowanych. Gdy...

Dzień Pamięci …

Po raz kolejny Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych przed pomnikiem poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa przy Centrum Weterana Działań poza...

Życzenia Świąteczne

Koleżanki i Koledzy… Stary Rok żegnamy osiągnięciami, których nie powinniśmy się wstydzić. Do  najważniejszego zaliczam wymuszenie, tak WYMUSZENIE, na MSWiA zrównania uprawnień weteranów funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z uprawnieniami weteranów żołnierzy...

Jarmark Bożonarodzeniowy w Złotoryi

W niedzielne popołudnie w Klasztorze Franciszkanów w Złotoryi Nasze Stowarzyszenie reprezentowane przeze Prezesa Koła Dolnośląskiego i Pawła Rosińskiego z Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu brało udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. W ramach współpracy wspólnie z uczennicami...

To już 28 lat…

7 grudnia 1995 r. poległ podinsp. Andrzej Kaczor – dowódca patrolu Kontyngentu Straży  ONZ w Iraku (UNGCI). Ładunek wybuchowy, umieszczono w zbiorniku przydrożnej stacji benzynowej. Śmierć ponieśli także policjanci: filipiński i nepalski – o wydarzeniu...