Projekt „WETERANI RP” – podsumowanie 2018 r.

Projekt „Weterani RP” wystartował skromnie… bez fanfar, medialnego szumu i wsparcia organizacji rządowych, słowem proza życia, ale dla mnie priorytetem była integracja naszego środowiska. Rozpoczęliśmy udziałem w IX Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja […]