Z wizytą w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Spotkanie dotyczyło przygotowywanej wystawy, o roboczej nazwie „Udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach poza granicami kraju”. Partnerem wiodącym jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, ale organizator przewidział również współpracę ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami RP. Po dokonaniu stosownych uzgodnień, skorzystałem z okazji i zwiedziłem ekspozycje muzealne.

Moją szczególną uwagę zwróciła wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej. To rekonstrukcja wydarzeń sprzed 80 lat –  organizatorom udało się oddać wspaniale klimat tamtych dni… nie sposób oprzeć się narracji przerażającej zadumy nad tym co zgotował funkcjonariuszom Policji Państwowej Stalin i jego siepacze z NKWD.

Przedstawiam informację o wystawie ze strony http://hit.policja.gov.pl/

„Z okazji Święta Policji przygotowano wystawy dotyczące ważnych dla formacji wydarzeń z okresu II RP oraz II Wojny Światowej.

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 20. rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, miejsca pochówku 6300 policyjnych ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dla współczesnej policji upamiętnienie zamordowanych funkcjonariuszy PP jest szczególnie istotne, gdyż w ogromie tragedii tego mordu policyjne ofiary są często zapominane. Należy pamiętać, że blisko jedna trzecia stanu osobowego międzywojennej formacji została zamordowana przez Sowietów wiosną 1940 r.

Prezentowana wystawa składa się z dwóch części. Pierwszej stanowiącej rekonstrukcję kalińskiego (obecnie twerskiego) pokoju przesłuchań w siedzibie NKWD oraz ostaszkowskiej celi, w której przetrzymywani byli funkcjonariusze PP. Drugą cześć wystawy stanowi ekspozycja pamiątek po zamordowanych policjantach, wydobytych z dołów śmierci.

Projekt ekspozycji przygotował nadkom. Krzysztof Musielak  zaś w jego realizacji pomogli nam życzliwi ludzie i instytucje. Kierujemy serdeczne podziękowania dla Muzeum Katyńskiego. Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego za użyczenie artefaktów, które ubogaciły naszą ekspozycję.  W przygotowaniu  wystawy również wsparła nasze Biuro Grupa Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu za co także gorąco dziękujemy. Zrekonstruowane przez Grupę wyposażenie ostaszkowskiej celi pozwoliło oddać ponury nastrój obozu specjalnego, w którym przetrzymywani byli funkcjonariusze PP”.

Życzmy Muzeum Policji KGP licznych odwiedzających, w szczególności młodzieży szkolnej i policjantów kursów podstawowych.

Marek, Prezes

Może Ci się również spodoba