Spotkanie Zarządu z dnia 22 marca 2019 r.

Tematem, który zdominował spotkanie, było przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne było podpisanie dokumentu przez wszystkich członków Zarządu „podpisem zaufanym”. Nowa procedura podpisywania sprawozdania finansowego wydłużyła spotkanie w czasie. Głęboko wierzę, że następnym razem będzie łatwiej.

Zarząd zdecydował jeszcze o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia pięciu Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i jednego członka wspierającego. Na tym spotkanie zakończono.

Z tego względu, już telefonicznie, poinformowałem członków Zarządu o:
-spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń weteranów w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które dotyczyło m. in. tegorocznych obchodów Dnia Weterana. Wg wstępnej propozycji MON obchody miałyby się odbyć w Warszawie w dniu 11 maja. Termin ten nie spotkał się z aprobatą zgromadzonych, co spowodowało, że decyzja w tej sprawie została bezterminowo zawieszona;
– materiale „wsadzie” dla speakera obchodów Dnia Weterana. Tekst sporządziłem na podstawie informacji otrzymanych od SOP, PSP i Policji i przesłałem dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa do dalszego procedowania. Wcześniej uzgodniliśmy, że zostanie on przekazany do Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dotychczas informacja czytana przez speakera dotyczyła wyłącznie historii wojska w służbie poza granicami państwa, a o weteranach służb podległych MSWiA nie było mowy;
– projekcie „Z historią w tle”, który wpisuje się w statutowy cel Stowarzyszenia, jakim jest popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju. W omawianym okresie odbyły się spotkania z młodzieżą klas mundurowych w Warszawie i Wołominie, organizowane przez Centrum Weterana, na które byłem zapraszany, oraz w Koninie – zrealizowane przez sekretarza generalnego;
– projekcie „WETERANI RP”. Trwa przygotowanie do Ultramaratonu Powstańca 1944 – 63 km, w którym zamierzamy wystąpić w dwóch sztafetach: 7. osobowej i 2. osobowej. Projekt otrzymał wsparcie w postaci kilkunastu koszulek biegowych wzoru 2019;
– stopniu zaawansowania prac dotyczących utworzenia kół Stowarzyszenia w Gdańsku i we Wrocławiu.

Marek, Prezes

Może Ci się również spodoba