EULEX Kosovo Jednostka Specjalna Polskiej Policji (JSPP) – XX i XXII rotacja

EULEX Kosovo (EU Rule of Law Mission in Kosovo)

Misja EULEX Kosovo pracuje w ramach Rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ. EULEX Kosovo pomaga organom sądowym i organom śledczym Kosova w ich pracy w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzmacniania wieloetnicznego systemu wymiaru sprawiedliwości, wieloetnicznej policji i służby celnej, zapewniając ich niezależność od wpływów politycznych, z zastosowaniem międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk europejskich.

Decyzja o uruchomieniu misji EULEX Kosovo, została podjęta 4 lutego 2008 r. Mandat wstępnie przewidziano na 28 miesięcy, jednak był on wielokrotnie przedłużany, obecny obowiązuje do 14 czerwca 2018 r. Misja liczy ok. 800 osób personelu międzynarodowego i personel lokalny. Misja jest wspierana przez wszystkie 28 państw UE oraz 5 innych (Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i USA).

Od połowy 2014 r. mandat misji EULEX obejmuje zarówno funkcję wykonawczą, jak i doradczo-pomocniczą (Monitoring, Mentoring and Advising – MMA). Misja koncentruje się na budowaniu instytucji administracji publicznej oraz struktur policji i wymiaru sprawiedliwości na północy Kosowa. Działania w zakresie MMA są stopniowo przekazywane do Biura Specjalnego Przedstawiciela UE w Kosowie.

EULEX posiada uprawnienia w zakresie utrzymania porządku publicznego wspierając Kosowską Policję oraz ochrony personelu misji. Do wykonywania tych zadań przeznaczone są dwie jednostki: FPU (Formed Police Unit) i SPU (Supplementary Police Unit). Jednostka FPU (Formed Police Unit) szkoli Kosowską Policję w zakresie tłumienia zamieszek CRC (Crowd and Riot Control). Misja współpracuje ściśle z operacją KFOR.

Polska jest aktywnie zaangażowana w misję i posiada najliczniejszą reprezentację, w tym wystawia jednostkę FPU (ok. 115 policjantów). Ponadto w misji na innych stanowiskach jest po kilku ekspertów z Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej, a także zatrudnionych jest ok. 15 obywateli polskich na kontrakcie.

XX rotacja JSPP

Misja XX Rotacji Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Europejskiej EULEX Kosovo rozpoczęła się w dniu 14 lutego 2012 r. i trwała 9 miesięcy. Skład Jednostki liczył 115 funkcjonariuszy.

Czytaj więcej… (PDF 43,00 kb)

no images were found

XXII rotacja JSPP

W dniu 20 czerwca 2013 r. kandydaci do służby w szeregach XXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) zakończyli miesięczne szkolenie prowadzone przez Szkołę Policji w Słupsku. 115 osobowy skład JSPP w dniach 12-13 sierpnia 2013 r. został przetransportowany samolotami Sił Powietrznych CASA do Kosowa.

Czytaj więcej… (PDF 186,00 kb) 

no images were found


Może Ci się również spodoba