Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie European Union Advisory Mission Ukraine – EUAM

Zdarzenia, do których doszło na Majdanie na przełomie 2013 i 2014 r. spowodowały wzrost zainteresowania Ukrainą przede wszystkim przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zaostrzanie się konfliktu na wschodzie kraju spowodowało podjęcie decyzji o wysłaniu tam Specjalnej Misji Obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Europy. Poza potrzebą kontrolowania sytuacji w regionie ogarniętym konfliktem, Unia Europejska zobowiązała się do wsparcia reform, szumnie zapowiadanych przez przywódców Euromajdanu. Podjęto decyzję, że najlepszym wsparciem ze strony krajów UE będzie wzmocnienie sektora cywilnego bezpieczeństwa poprzez zreformowanie go zgodnie z najlepszymi europejskimi praktykami. Powodem takiej decyzji była potrzeba odbudowania służb sektora bezpieczeństwa publicznego, które byłyby skuteczne, rozliczalne i cieszyłyby się zaufaniem społecznym. Po przeprowadzeniu dwumiesięcznej misji przygotowawczej na wiosnę 2014 r., w której udział brał również przedstawiciel polskiej Policji, zdecydowano się ostatecznie na wysłanie misji na Ukrainę.

Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie (European Union Advisory Mission Ukraine – EUAM) jest misją cywilną powołaną Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 22 lipca 2014 roku (nr 2014/486/WPZiO) w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej … (PDF 75,00 kb) 

no images were found

Może Ci się również spodoba