EUMM – European Union Monitoring Mission in Georgia Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji

Polscy policjanci wykonują zadania w Gruzji wchodząc w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) od 2008 r.
Misja ma charakter całkowicie cywilny, co oznacza, że obserwatorzy nie są uzbrojeni, jednak podczas patrolowania terenu poruszają się w opancerzonych samochodach.
Podstawowym założeniem operacyjnym misji jest nadzór nad stosowaniem przez strony konfliktu planu pokojowego zawartego pomiędzy Unią Europejską i stronami konfliktu. Polacy współtworzą jeden z najważniejszych sztabów regionalnych wchodzących w skład struktur misji. Codzienna służba polega na patrolowaniu terenów objętych jeszcze niedawno konfliktem zbrojnym, nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami społeczności lokalnych oraz rozpoznawaniu istniejących zagrożeń.
Dotychczas do Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji delegowano 57 policjantów. Obecnie Polski Kontyngent liczy w sumie 17 osób z różnych resortów, w tym 5 funkcjonariuszy Policji.

Informacja za BMWP KGP

Czytaj więcej – artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 1-2017 (PDF 1,00 Mb)

Może Ci się również spodoba