Wizyta w Dowództwie Garnizonu Warszawa

Na zaproszenie płk (ret) dr Andrzeja Ostrowskiego – Prezesa Bractwa Weteranów w Polsce, uczestniczyłem w wizycie studyjnej w Dowództwie Garnizonu Warszawa (DGW). Przywitał nas płk dr Damian Matysiak, zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa.

Przedstawiona prezentacja przypomniała nam historię Komendy Garnizonu. Sam budynek wzniesiony przez carat w 1915 r od początku swojego istnienia mieścił Komendę Miasta i jako taki służył kolejnym okupantom. Po WW II zajęty ponownie przez Wojsko Polskie i do dnia dzisiejszego mieści DGW oraz Ordynariat Polowy WP. Z uwagi na charakter podejmowanych zadań DGW jest instytucją o wielu kompetencjach, zajmującą ważne miejsce w systemie kierowania siłami zbrojnymi. Dużą rangę i znaczenie zyskuje z racji udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i ich oprawy ceremonialnej. Na co dzień Dowództwo współdziała z instytucjami państwowymi i cywilnymi, w tym z Kancelarią Prezydenta RP. Znaczącą sferą działania jest utrzymywanie trwałych więzi z partnerami społecznymi, w tym organizacjami proobronnymi, środowiskiem kombatanckim i szkołami o profilu mundurowym. DGW dużą wagę przykłada do kształtowania postaw patriotycznych żołnierzy.

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie w Warszawie, na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego został odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Jego ideą jest uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walce o niepodległość – stał się naszym symbolem narodowym. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełniona jest całodobowa warta honorowa przez żołnierzy kompani reprezentacyjnej WP. Odbywają się tu cyklicznie uroczyste obchody świąt państwowych, a protokół dyplomatyczny nakazuje zagranicznym delegacjom przybywającym do Polski złożenie przed Grobem hołdu. Grób Nieznanego Żołnierza jest obowiązkowym elementem zwiedzania Warszawy. Gdy na zakończenie naszego spotkania z historią, składaliśmy Nieznanemu Żołnierzowi wieniec – byliśmy obiektem zainteresowania wielu wycieczek.

Marek, Prezes

PS. Dziękuję Żołnierzom i Pracownikom Dowództwa Garnizonu za ciepłe przyjęcie i życzliwość.

Możesz również polubić…