Weterańskie sprawy

… spotkanie w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP z insp. Robertem Horoszem – Dyrektorem i Ks. dr Wojciechem Juszczukiem SAC – Kapelanem Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego.

Rozmawialiśmy o planach na bieżący rok, moim pomyśle na przejście Camino de Santiago – wariantowo jego odcinka – przez kilku członków Stowarzyszenia, i… może coś z tego będzie.

Możesz również polubić…