Przedstawiciele Koła Dolnośląskiego Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP na uroczystym oznaczeniu grobu ppor. Stefana Karabczyńskiego.

W dniu 11 listopada 2022r w Złotoryi nastąpiło uroczyste oznaczenie grobu podporucznika Stefana Karabczyńskiego Decyzją Prezesa IPN do ewidencji weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski.


Żołnierz, który w okresie II wojny światowej służył w Brygadzie generała Sosabowskiego. Uciekał z kraju po napaści wojsk ZSRR. Był internowany. Walczył w bitwie pod Lagarde. Szkolony na terenie Zjednoczonego Królestwa w jednostce specjalnej do walki z hitlerowcami. Służbę zakończył w 1 Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej na terenie Niemiec. Zdemobilizowany w 1947r. Osiadł w Złotoryi. Pomimo zakończenia wojny był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Doczekał wolnej, niepodległej Polski. Czynnie uczestniczył w działalności JPR ” BARYT”. Zmarł w 2007 roku. Pozostawił po sobie wzór niezłomności, patriotyzmu oraz pokory i szacunku dla każdego człowieka.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Koła Dolnośląskiego Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Relacja wideo dostępna pod adresem: https://m.youtube.com/watch?v=-8yLmYK7W_k

Możesz również polubić…