3. Rajd Motocyklowy Weteranów

Uczestnicy 3. Rajdu Motocyklowego Weteranów, odwiedzili w dniach 29.05 – 30.06. 2022 r. groby żołnierzy i policjantów poległych i zmarłych  w operacjach oraz misjach poza granicami państwa. To ogólnopolskie przedsięwzięcie po raz kolejny zorganizowało Centrum Weterana Działań Poza Granicami (CWDPGP).

Rajd Motocyklowy Weteranów ma na celu nie tylko upamiętnienie poległych na misjach żołnierzy i funkcjonariuszy. Nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi środowiska nie związanego ze służbami na los weteranów i ich poświęcenie. Współpraca ze stowarzyszeniami, rodzinami i przyjaciółmi weteranów skutkuje wieloma owocnymi inicjatywami i projektami. Nie bez znaczenia jest również promocja postaw współpracy pomiędzy służbami mundurowymi, upowszechnianie wiedzy na temat działań poza granicami państwa, popularyzowanie postawy patriotyzmu, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie bezpiecznej jazdy i zachęcanie do wspólnych spotkań. Policjanci polegli na misjach spoczywają na cmentarzach w Żarach, Słupsku i Bielsku Białej.  

Relacje z wyjazdów…

Podinsp.  Andrzej Kaczor zginął 7 grudnia 1995 r. pełniąc służbę w Kontyngencie Straży ONZ w Iraku (UNGCI) od ładunku wybuchowego – pułapki umieszczonego w zbiorniku przydrożnej stacji benzynowej, obok której przejeżdżał patrol pod jego dowództwem.

W piątkowe (24.06) przedpołudnie, przy dźwiękach syren  i błyskach świateł policyjnych, kolumna motocyklistów wyruszyła ze Szkoły Policji w Słupsku w kierunku  Starego Cmentarza, gdzie znajduje się mogiła policjanta. Przy Jego grobie zgromadzili się między innymi obecni i emerytowani policjanci, którzy pełnią i pełnili w przeszłości służbę w misjach poza granicami kraju.

Podkom. Andrzej Buler  poniósł śmierć w katastrofie helikoptera ONZ w dniu 17.09.1997 r., wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni i Hercegowiny.

W poniedziałek (13 czerwca ) policjanci z żarskiej komendy wspólnie z uczestnikami ,,Motocyklowego Rajdu Weteranów” odwiedzili grób podkomisarza Andrzeja Bulera, na którym zapalili znicze i złożyli kwiaty.  W uroczystości uczestniczyli również  najbliżsi tragicznie zmarłego. Wdowa, Pani Czesława Buler,  wspominała męża w ciepłych słowach: ,,był odważny, chciał ratować ludzkie życie,  kochał to co robi, nie zważał na niebezpieczeństwo, dlatego nawet z narażeniem swego życia pomagał innym. Na jednej z misji na własnych plecach wyniósł rannego Kanadyjczyka”.

W tym dniu policjanci zapalili także znicze na grobie nieznanego żołnierza  i oddali hołd poległym podczas II Wojny Światowej żołnierzom. Pomnik na żarskim cmentarzu powstał z inicjatywy między innymi Stowarzyszenia 42. Pułku  Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej.

Podinspektor  Bogdan Laskowski – dowódca polskiego kontyngentu policyjnego zmarł na malarię mózgową w Monrovii – stolicy Liberii w dn. 6 stycznia 2005 r.

Do Bielska Białej na motorach udali się kapelan KGP i radca Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.  Po modlitwie za zmarłych, wspólnie z motocyklistami z KMP w Bielsku Białej zapalili znicz. 

3. Rajd Motocyklowy Weteranów zakończył się w Wesołej k. Warszawy, na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W uroczystości udział wzięli, oprócz uczestników samego rajdu, dowódca jednostki, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz przedstawiciele rodzajów wojsk. Po części formalnej odbyła się msza święta celebrowana wspólnie przez kapelanów Wojska Polskiego i KGP.

W tegorocznej edycji rajdu zaangażowanych było ponad 130 jednostek i instytucji wojskowych oraz motocykliści z polskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i SOP na terenie całej Polski. Uczestnicy odwiedzili 127 grobów poległych żołnierzy i funkcjonariuszy. Dziękuję wszystkim Ludziom Dobrej Woli za pomoc w organizacji policyjnego wyjazdu a także tę okazaną na trasie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku projekt ten spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem służb mundurowych.

Marek, Prezes

W tekście wykorzystano materiały i zdjęcia opublikowane przez jednostki org. Policji w Żarach, SP w Słupsku, BEH-MP KGP i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Możesz również polubić…