Pamiętamy

W dniu 17.09.2021 r. mijają 24 lata od tragicznej śmierci Naszego Kolegi podkom. Andrzeja Bulera.

Andrzej, od 1992 r. był trzykrotnie delegowany do służby w polskich kontyngentach policyjnych sił pokojowych ONZ w byłej Jugosławii. Oddany służbie, odważny i opanowany w dramatycznych sytuacjach. Uczestniczył w negocjacjach pomiędzy walczącymi stronami dot. wymiany jeńców wojennych, uchodźców i osób wysiedlonych. Zorganizował ewakuację 110 studentów zagranicznych z Sarajewa w najbardziej trudnych i niebezpiecznych warunkach.

W dniu 17.09.1997 r., wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni i Hercegowiny, poniósł śmierć w katastrofie helikoptera ONZ. Razem z nim zginęło 12 urzędników ONZ.

Był żonaty; osierocił dwoje dzieci.

Za poświęcenie, ofiarność i odwagę odznaczony dwukrotnie brązowym medalem ONZ „W służbie dla pokoju”, wyróżnieniem dowódcy wojskowego misji i listem pochwalnym szefa misji. Odznaczony medalem „Za zasługi dla obronności kraju” i „Złotym krzyżem zasługi”.

Cześć Jego Pamięci

Możesz również polubić…