#GASZYNCHALLENGE

Zadanie postawione przez XXXI Rotację JSPP w Kosowie – wykonane.

Nominowani zostali: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Może Ci się również spodoba