Andrzeju, śpij w pokoju – pamiętamy

Policjanci XXX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, szkolący się w Szkole Policji w Słupsku przed wyjazdem do Kosowa, odwiedzili na miejscowym cmentarzu śp. podinsp. Andrzeja Kaczora. Andrzej zginął w Kurdystanie (Irak) gdzie pełnił służbę w polskim kontyngencie policyjnym misji UNGCI (United Nations Guard Contingent). Andy zginął w dniu 7 grudnia 1995 r. w miejscowości Saqlawa w zasadzce na patrol ONZ.

Wizyty u Andrzeja na słupskim cmentarzu weszły na trwałe do „programu” policyjnych szkoleń w Słupsku. Śpij w pokoju, Kolego – pamiętamy.