Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w dn. 05 lipca 2019 r.

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP omówiono nasz udział w wydarzeniach związanych z działalnością statutową, w  tym:

– obchodach Dnia Weterana 2019 r.

Oprócz weteranów odznaczonych  Odznaką Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, którzy przyjechali do Rzeszowa na zaproszenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, dodatkowo było obecnych 10. członków naszego Stowarzyszenia. Zaprosił nas gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Reprezentacja strzelecka Stowarzyszenia zajęła I miejsce w zawodach strzeleckich Weteranów  i zdobyła puchar Ministra Obrony Narodowej. Tego samego dnia zdobyła puchar Komendanta Głównego Policji w zawodach strzeleckich w Szkole Policji w Katowicach.

Na spotkaniu z Dowódcami: Oddziału Prewencji Policji i Pododdziału Konterrorystycznego, opowiedzieliśmy o naszych misyjnych doświadczeniach. Znaleźliśmy też czas na zwiedzenie Muzeum – Zamku w Łańcucie.

– współpracą z  fundacjami i stowarzyszeniami

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, będąc jednostką organizacyjną MON, zajmuje się koordynacją  w obszarze pomocy żołnierzom – weteranom i ich rodzinom. Dyrektor Centrum nie odmawia wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, które również niosą pomoc weteranom. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych, weteran – były policjant JSPP został zaproszony na turnus rehabilitacyjny. Współpraca z Fundacją Dorastaj z Nami oraz Fundacją Sprzymierzeni z Grom zaowocuje wkrótce kolejnym wsparciem dla potrzebujących.

– udziałem członków Stowarzyszenia w obchodach Święta Policji – na sportowo  na Agrykoli w dniu 27 lipca br.

Stowarzyszenie wystąpiło do Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji  z prośbą o dodanie kategorii WETERAN do organizowanych biegów – została rozpatrzona pozytywnie. Ufundowaliśmy puchar Prezesa  Stowarzyszenia /…/ dla najlepszego weterana biegu na dystansie 5 km.

– udziałem w Ultramaratonie Powstańca 1944 w dn. 04 sierpnia 2019 r. Na dystansie 63 km pobiegną 2 sztafety – siedmio i trzyosobowa.

– II Rodzinnym spływie rzeką Wkrą w dniu 24 sierpnia 2019 r. – przedsięwzięcie wspiera Centrum Weterana.

– II Zawodach Strzeleckich Weteranów o Puchar Prezesa Stowarzyszenia w dniu 28 września 2019 r. – puchary zostały zakupione. Przedsięwzięcie wspiera Centrum Weterana.

Ponadto, przyjęto dwóch nowych członków Stowarzyszenia. Z powodu nieobecności Skarbnika, punkt agendy dot. przedstawienia informacji nt.  składek członkowskich nie został omówiony.  Sekretarz Generalny zobowiązał się do przygotowania e-info  skierowanej do członków Stowarzyszenia, mieszkających blisko Warszawy, zachęcający do wsparcia naszych przedsięwzięć pod względem organizacyjnym.

Marek, Prezes

Może Ci się również spodoba