Warsaw Humanitarian Expo

Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej. Wydarzenie jest okazją do spotkań organizacji i instytucji oferujących usługi i towary na światowym rynku pomocy humanitarnej w rejonach zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i terenów wymagających odbudowy.

Są tu obecne agendy i agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe niosące pomoc humanitarną i rozwojową.