Miesięczne Archiwum: styczeń 2022

Krajowy Zjazd Delegatów

28 stycznia 2022 r. w Warszawie odbył się pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu  Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej (dziękujemy). W wyniku przeprowadzonych wyborów  wyłoniono...

Podinsp. Bogdan Laskowski – wspomnienie

Podinsp. Bogdan Laskowski (Bodek/Bodeczek), Dowódca Polskiego Kontyngentu Policyjnego misji ONZ w Liberii (UNMIL), zm. 6 stycznia 2005 r. w Monrowii na malarię mózgową – to już 17 lat. We wstępie książki, którą dedykowałem nieżyjącemu napisałem…...