Miesięczne Archiwum: sierpień 2021

Rekonesans w Gentleman Gun Club …

W dniu dzisiejszym odwiedziłem strzelnicę o tej…obiecującej nazwie. Chciałem sprawdzić czy zbliżające się strzelanie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się w miejscu gwarantującym uczestnikom bezpieczeństwo i właściwe zabezpieczenie socjalne....