Miesięczne Archiwum: styczeń 2021

Śp. podinsp. Bogdan Laskowski – wspomnienie

(sentymentalnie… Marek Górnicki) Śp. podinsp. Bogdan Laskowski (Bodek), Dowódca Polskiego Kontyngentu Policyjnego misji ONZ w Liberii (UNMIL), zm. 6 stycznia 2005 r. w Monrowii na malarię mózgową. Nieżyjącemu, dedykowałem książkę pt. Misyjne wspomnienia z którego...