Wrocław Weteranom…

Prezes Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierował pismo do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w którym zwrócił się o listę obiektów z którychRead More

Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy.

Prelekcję nt. „Funkcjonariusze jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w misjach pokojowych, zarządzania kryzysowego, akcjach poszukiwawczo – ratowniczych i działaniach ochronnych na świecie” przeprowadziliśmyRead More

Koszulka projektu Weterani RP

Przez dwa lata korzystaliśmy z koszulek przygotowywanych dla nas przy okazji organizacji imprez okolicznościowych w których uczestniczyliśmy. Był to nadruk na dostępnych zapasach magazynowych iRead More