Miesięczne Archiwum: styczeń 2020

Wrocław Weteranom…

Prezes Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej skierował pismo do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w którym zwrócił się o listę obiektów z których mogą korzystać bezpłatnie weterani…. Odpowiedź: https://swmsw.pl/wp/wp-content/uploads/2020/01/Screenshot_20200108_073419_com.google.android.apps_.docs_-1.jpg

Projekt Weterani RP – gazeta Policja 997 o nas

W styczniowym wydaniu gazety POLICJA 997 ukazał się artykuł na temat naszego Projektu WETERANI RP. Jest w nim obszerna informacja na temat naszych osiągnięć w 2019 r. Czytaj: https://swmsw.pl/wp/wp-content/uploads/2020/01/weterani.01.pdf Misjonarze. Projekt Weterani RP … (str....

Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy.

Prelekcję nt. „Funkcjonariusze jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w misjach pokojowych, zarządzania kryzysowego, akcjach poszukiwawczo – ratowniczych i działaniach ochronnych na świecie” przeprowadziliśmy w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy – uczestniczył w niej również...

Koszulka projektu Weterani RP

Przez dwa lata korzystaliśmy z koszulek przygotowywanych dla nas przy okazji organizacji imprez okolicznościowych w których uczestniczyliśmy. Był to nadruk na dostępnych zapasach magazynowych i trudno było utrzymać jednolity wzór – nie ma co narzekać,...

Śp. podinsp. Bogdan Laskowski – wspomnienie

Śp. podinsp. Bogdan Laskowski, Dowódca Polskiego Kontyngentu Policyjnego misji ONZ w Liberii (UNMIL), zm. 6 stycznia 2005 r. w Monrowii na malarię mózgową. Studiował na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej uzyskując w 1972 r. tytuł inżyniera...