Kategoria: Z historią w tle

Z historią w tle…

Po Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, wystawie „Cele bezpieki” zorganizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w dawnej katowni MBP (obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości) – dzisiaj, w dn. 19 marca 2023 r. zwiedziliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów...

Seminarium w Muzeum Policji

W Auli Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyło się 28 lutego br. Seminarium naukowe pt. „Żmudzin – życiorys niepospolity”.  Na seminarium zaprosił mnie dyrektor Biura mł. insp. Robert Horosz.. Seminarium towarzyszyła wystawa okolicznościowa...

81. rocznica powstania Armii Krajowej

W dniu 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego przemianowano Związek Walki Zbrojnej w Armie Krajową. Na zaproszenie Pani por. Teresy Stanek – Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,...

Weterani i Sympatycy w Muzeum Pamięci Sybiru

WETERANI RP – postanowiliśmy wziąć udział w Biegu Pamięci Sybiru. Już na  miejscu, w Białymstoku uświadomiłem sobie, że ten bieg „jest dzieckiem” Muzeum Pamięci Sybiru gdzie odbieraliśmy pakiety. Nowoczesny budynek łączy „stare” –  przedwojenne magazyny...

Nieznana historia siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości

Dzięki uprzejmości Dyrektora Biura Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości, podążając tropem historii trafiliśmy dziś do podziemi gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, w których w okresie powojennym mieściła się katownia UB. W doskonale zachowanych piwnicach budynku, Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowało...

Z wizytą w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Spotkanie dotyczyło przygotowywanej wystawy, o roboczej nazwie „Udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach poza granicami kraju”. Partnerem wiodącym jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, ale organizator przewidział również współpracę ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami...