Kategoria: Z historią w tle

Pierwsza misja pokojowa Policji Polskiej 1992 – 1993

Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył polską grupę policyjną w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w byłej Jugosławii (UNPROFOR), w ramach którego służbę pełniło 30 polskich...

Dzień Pamięci wojny o niepodległość Mołdawii

Na zaproszenie majora Alic Brighidin  ze Stowarzyszenia Wierność Ojczyźnie, które jednoczy weteranów wojny o niepodległość Mołdawii reprezentowałem Stowarzyszenie na uroczystości z okazji Dnia Pamięci 28. rocznicy rozpoczęcia wojny o niepodległość Mołdawii. Spotkanie odbyło się w...

Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy.

Prelekcję nt. „Funkcjonariusze jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w misjach pokojowych, zarządzania kryzysowego, akcjach poszukiwawczo – ratowniczych i działaniach ochronnych na świecie” przeprowadziliśmy w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy – uczestniczył w niej...

Wizyta w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy

Na zaproszenie Pani Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, nasza Koleżanka, asp. Kamila Jadwiszczak spotkała się z młodzieżą klas mundurowych z wykładem dot. misji poza granicami kraju w których uczestniczyła i uczestniczy polska policja....

Obrona Wizny – polskie Termopile

Przez cztery dni we wrześniu 1939 roku kilkuset polskich żołnierzy kpt. Władysława Raginisa stawiło opór kilkudziesięciotysięcznej armii niemieckiej dowodzonej przez gen. Heinza Guderiana. Choć przewaga wojsk III Rzeszy była ogromna, obrońcy walczyli do końca....