Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • oferta

  Misje Policji Polskiej

 • MISJE ZAKOŃCZONE
 • UNPROFOR - Pierwsza Misja Policji Polskiej
 • UNGCI - Irak
 • UNMiBH/UNIPTF - Bośnia i Hercegowina
 • UNMIK - Kosovo
 • JIPTC - Republika Iraku
 • UNMIL - Liberia
 • EUPOL - Afganistan
 • MISJE WSPÓŁCZESNE
 • EUMM - Georgia
 • EUAM - Ukraina
 • EULEX - Kosovo
 • 

  I Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji - SPU UNMIK Kosovo


  Jednostka Specjalna Polskiej Policji – Polish Special Police Unit (SPU) została utworzona, przeszkolona i wyposażona w odpowiedzi władz polskich na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z podpisaną przez obydwie strony umową, tzw. Memorandum of understanding. Podobnie jak pozostałe tego typu jednostki, miała wspierać działania sił policyjnych misji ONZ w Kosowie (UNMIK) oraz wypełniać tam zadania typowe dla jednostek prewencji policji. ONZ zobowiązała się do zwrotu Polsce całości poniesionych kosztów w postaci miesięcznych rat leasingowych.
  Komenda Główna Policji rozpoczęła formowanie i wyposażanie 115-osobowej jednostki w sprzęt, w tym pojazdy, środki łączności, informatyki, uzbrojenie i umundurowanie policjantów w kwietniu 2000 roku.



  Czytaj więcej... (PDF 139,00 kb)


  I Rotacja SPU UNMIK w Galerii Foto