Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • oferta

  Misje Policji Polskiej

 • MISJE ZAKOŃCZONE
 • UNPROFOR - Pierwsza Misja Policji Polskiej
 • UNGCI - Irak
 • UNMiBH/UNIPTF - Bośnia i Hercegowina
 • UNMIK - Kosovo
 • JIPTC - Republika Iraku
 • UNMIL - Liberia
 • EUPOL - Afganistan
 • MISJE WSPÓŁCZESNE
 • EUMM - Georgia
 • EUAM - Ukraina
 • EULEX - Kosovo
 • 

  EULEX Kosovo (EU Rule of Law Mission in Kosovo)

  Misja EULEX Kosovo pracuje w ramach Rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ. EULEX Kosovo pomaga organom sądowym i organom śledczym Kosova w ich pracy w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzmacniania wieloetnicznego systemu wymiaru sprawiedliwości, wieloetnicznej policji i służby celnej, zapewniając ich niezależność od wpływów politycznych, z zastosowaniem międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk europejskich.

  Decyzja o uruchomieniu misji EULEX Kosovo, została podjęta 4 lutego 2008 r. Mandat wstępnie przewidziano na 28 miesięcy, jednak był on wielokrotnie przedłużany, obecny obowiązuje do 14 czerwca 2018 r. Misja liczy ok. 800 osób personelu międzynarodowego i personel lokalny. Misja jest wspierana przez wszystkie 28 państw UE oraz 5 innych (Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i USA).

  Od połowy 2014 r. mandat misji EULEX obejmuje zarówno funkcję wykonawczą, jak i doradczo-pomocniczą (Monitoring, Mentoring and Advising – MMA). Misja koncentruje się na budowaniu instytucji administracji publicznej oraz struktur policji i wymiaru sprawiedliwości na północy Kosowa. Działania w zakresie MMA są stopniowo przekazywane do Biura Specjalnego Przedstawiciela UE w Kosowie.

  EULEX posiada uprawnienia w zakresie utrzymania porządku publicznego wspierając Kosowską Policję oraz ochrony personelu misji. Do wykonywania tych zadań przeznaczone są dwie jednostki: FPU (Formed Police Unit) i SPU (Supplementary Police Unit). Jednostka FPU (Formed Police Unit) szkoli Kosowską Policję w zakresie tłumienia zamieszek CRC (Crowd and Riot Control). Misja współpracuje ściśle z operacją KFOR.

  Polska jest aktywnie zaangażowana w misję i posiada najliczniejszą reprezentację, w tym wystawia jednostkę FPU (ok. 115 policjantów). Ponadto w misji na innych stanowiskach jest po kilku ekspertów z Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej, a także zatrudnionych jest ok. 15 obywateli polskich na kontrakcie.

  eulex

  Kosovo - Okiem eksperta

  Pierwszy raz w charakterze eksperta przybyłem do Kosowa w 2005 roku. Wcześniej pełniłem służbę jako dowódca plutonu JSPP, tak więc znałem nieco realia. Jednak to, co przeżyłem jako monitor było zupełnie nowym doświadczeniem i wyzwaniem...
  tekst Igora Forysiaka

  Czytaj więcej... (PDF 5,40 Mb)

  eulex

  XX Rotacja JSPP

  Misja XX Rotacji Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Europejskiej EULEX Kosovo rozpoczęła się w dniu 14 lutego 2012 r. i trwała 9 miesięcy. Skład Jednostki liczył 115 funkcjonariuszy.

  Czytaj więcej... (PDF 43,00 kb)

  XX Rotacja JSPP EULEX w Galerii Foto  jspp-xxii

  XXII Rotacja JSPP

  W dniu 20 czerwca 2013 r. kandydaci do służby w szeregach XXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) zakończyli miesięczne szkolenie prowadzone przez Szkołę Policji w Słupsku. 115 osobowy skład JSPP w dniach 12-13 sierpnia 2013 r. został przetransportowany samolotami Sił Powietrznych CASA do Kosowa.

  Czytaj więcej... (PDF 186,00 kb)

  XXII Rotacja JSPP EULEX w Galerii Foto