Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • oferta

  Misje Policji Polskiej

 • MISJE ZAKOŃCZONE
 • UNPROFOR - Pierwsza Misja Policji Polskiej
 • UNGCI - Irak
 • UNMiBH/UNIPTF - Bośnia i Hercegowina
 • UNMIK - Kosovo
 • JIPTC - Republika Iraku
 • UNMIL - Liberia
 • EUPOL - Afganistan
 • MISJE WSPÓŁCZESNE
 • EUMM - Georgia
 • EUAM - Ukraina
 • EULEX - Kosovo
 • 

  EUMM - European Union Monitoring Mission in Georgia

  Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji

  Polscy policjanci wykonują zadania w Gruzji wchodząc w skład Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) od 2008 r.
  Misja ma charakter całkowicie cywilny, co oznacza, że obserwatorzy nie są uzbrojeni, jednak podczas patrolowania terenu poruszają się w opancerzonych samochodach.
  Podstawowym założeniem operacyjnym misji jest nadzór nad stosowaniem przez strony konfliktu planu pokojowego zawartego pomiędzy Unią Europejską i stronami konfliktu. Polacy współtworzą jeden z najważniejszych sztabów regionalnych wchodzących w skład struktur misji. Codzienna służba polega na patrolowaniu terenów objętych jeszcze niedawno konfliktem zbrojnym, nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami społeczności lokalnych oraz rozpoznawaniu istniejących zagrożeń.
  Dotychczas do Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji delegowano 57 policjantów. Obecnie Polski Kontyngent liczy w sumie 17 osób z różnych resortów, w tym 5 funkcjonariuszy Policji.


  Informacja za BMWP KGP


  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 1-2017 (PDF 1,00 Mb)