Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • oferta

  Misje Policji Polskiej

 • MISJE ZAKOŃCZONE
 • UNPROFOR - Pierwsza Misja Policji Polskiej
 • UNGCI - Irak
 • UNMiBH/UNIPTF - Bośnia i Hercegowina
 • UNMIK - Kosovo
 • JIPTC - Republika Iraku
 • UNMIL - Liberia
 • EUPOL - Afganistan
 • MISJE WSPÓŁCZESNE
 • EUMM - Georgia
 • EUAM - Ukraina
 • EULEX - Kosovo
 • 
  EUPOL

  European Union Police Mission in Afghanistan

  Policyjna Misja Unii Europejskiej EUPOL Afganistan w Islamskiej Republice Afganistanu (2007 – 2016)

  Misja EUPOL została powołana Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2007 roku (Nr 2007/369/CFSP) w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, a jej mandat wygasł ostatecznie w dniu 31 grudnia 2016 roku, po blisko 10 latach funkcjonowania.


  W połowie 2015 r. zlikwidowano ostatnie biura terenowe w Heracie i Mazar-e-Sharif, a działalność Misji skoncentrowała się na doradzaniu w instytucjach centralnych ulokowanych w stolicy kraju - Kabulu.


  Misja była jednym z elementów długoterminowego zaangażowania i realizacji politycznych i strategicznych celów UE w Afganistanie oraz posiadała legitymację w obszarze udzielania władzom afgańskim wsparcia w reformowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz profesjonalizacji, restrukturyzacji i szkolenia afgańskiej policji państwowej (ANP - Afghan National Police). Przeprowadzane reformy miały na celu odbudowę profesjonalnej, wiarygodnej, praworządnej i przestrzegającej prawa człowieka cywilnej służby policyjnej, współpracującej na co dzień z innymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.


  Wymienione zadania były realizowane i wspomagane logistycznie przez policyjnych i cywilnych ekspertów z zakresu ochrony porządku prawnego, pochodzących z krajów członkowskich UE. W końcowej fazie działalność Misji skoncentrowała się na doradzaniu szefom instytucji centralnych ulokowanych w stolicy kraju - Kabulu.
  EUPOL Afganistan ściśle współdziałał z innymi międzynarodowymi partnerami, zwłaszcza z wojskową misją NATO Resolute Support, niemiecką misją policyjną GPPT (German Police Project Team) oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. Utrzymywał też robocze kontakty z działającymi na miejscu organizacjami pozarządowymi. Na szczeblu politycznym wspierany był przez Specjalnego Wysłannika Unii Europejskiej w Afganistanie – EUSR.


  Działania EUPOL koncentrowały się na szeroko rozumianym szkoleniu, doradzaniu i monitorowaniu w zakresie:
  - zwalczania przestępczości kryminalnej i korupcji,
  - sposobu zarządzania, nadzoru i komunikacji w Policji,
  - powszechnego zastosowania przez ANP systemowej identyfikacji zagrożeń i efektywnego kierowania policyjnych sił i środków do zwalczania wszelkiego rodzaju poważnej przestępczości (w tym terroryzmu) w ramach modelu wywiadu kryminalnego opartego na wzorcach wypracowanych przez policję brytyjską - tzw. ”Intelligence – Led Policing”,
  - kreowania systemu porządku prawnego opartego na poszanowaniu praw człowieka,
  - rozwijania współpracy Policji z innymi organami ścigania, szczególnie z prokuraturą,
  - promowania i wsparcia dla pełnego równouprawnienia kobiet w policji afgańskiej.


  UDZIAŁ POLSKIEJ POLICJI - oddelegowani policyjni eksperci

  Polski Kontyngent Policyjny Misji EUPOL w Afganistanie powołano Uchwałą Rady Ministrów nr 220/2007 z dnia 30 października 2007 r. i od tego czasu służbę w strukturach Misji pełniło łącznie 17 oddelegowanych tam policjantów. Ponadto, nasi rodacy (w tym oficerowie Policji) zakontraktowani byli na zasadzie umów cywilno-prawnych z Misją w pionach prawnym i logistycznym.  EUPOL w Galerii Foto