Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • oferta

  Misje Policji Polskiej

 • MISJE ZAKOŃCZONE
 • UNPROFOR - Pierwsza Misja Policji Polskiej
 • UNGCI - Irak
 • UNMiBH/UNIPTF - Bośnia i Hercegowina
 • UNMIK - Kosovo
 • JIPTC - Republika Iraku
 • UNMIL - Liberia
 • EUPOL - Afganistan
 • MISJE WSPÓŁCZESNE
 • EUMM - Georgia
 • EUAM - Ukraina
 • EULEX - Kosovo
 • 

  Misja Pokojowa Obserwatorów ONZ w Republice Liberii - UNMIL


  Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 1509 z dnia 19 września 2003 r. utworzyła Misję Pokojową Obserwatorów ONZ (UNMIL) w Republice Liberii.
  UNMIL powołano jako wielowymiarową operację pokojową, w  której skład wchodziły komponenty: polityczny, militarny, policyjny, wymiaru sprawiedliwości, spraw cywilnych, praw człowieka, równości płci, ochrony praw dziecka, rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, informacji publicznej oraz wsparcia. Ponadto, UNIMIL współpracuje zarówno z regionalnymi organizacjami, takimi jak Unia Afrykańska i Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, a także z misjami ONZ w Sierra Leone (UNAMSIL) i na Wybrzeżu Kości Słoniowej (MINUCI) oraz z Biurem ONZ dla Afryki Zachodniej (United Nations Office for West Africa - UNOWA).
  Rada Ministrów uchwałą nr 8/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. utworzyła polski kontyngent policyjny ...
  O polskim kontyngencie - czytaj więcej... (PDF 64,00 kb)

  Misja UNMIL w Galerii Foto


  30 marca 2018 r. misja UNMIL zakończyła się.