Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • aktualnosci

  Aktualności

 • Aktualności
 • Informacja
 • Zarząd
 • Sprawy weteranów na portalu MSWiA
 • Wypłakiwalnia
 • 
  Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2019 r.

  Tematem, który zdominował spotkanie, było przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018. Zgodnie z nowymi przepisami konieczne było podpisanie dokumentu przez wszystkich członków Zarządu „podpisem zaufanym”. Nowa procedura podpisywania sprawozdania finansowego wydłużyła spotkanie w czasie. Głęboko wierzę, że następnym razem będzie łatwiej.

  Zarząd zdecydował jeszcze o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia pięciu Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i jednego członka wspierającego. Na tym spotkanie zakończono.

  Z tego względu, już telefonicznie, poinformowałem członków Zarządu o:
  -spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń weteranów w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które dotyczyło m. in. tegorocznych obchodów Dnia Weterana. Wg wstępnej propozycji MON obchody miałyby się odbyć w Warszawie w dniu 11 maja. Termin ten nie spotkał się z aprobatą zgromadzonych, co spowodowało, że decyzja w tej sprawie została bezterminowo zawieszona;
  - materiale „wsadzie” dla speakera obchodów Dnia Weterana. Tekst sporządziłem na podstawie informacji otrzymanych od SOP, PSP i Policji i przesłałem dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa do dalszego procedowania. Wcześniej uzgodniliśmy, że zostanie on przekazany do Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dotychczas informacja czytana przez speakera dotyczyła wyłącznie historii wojska w służbie poza granicami państwa, a o weteranach służb podległych MSWiA nie było mowy;
  - projekcie „Z historią w tle”, który wpisuje się w statutowy cel Stowarzyszenia, jakim jest popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju. W omawianym okresie odbyły się spotkania z młodzieżą klas mundurowych w Warszawie i Wołominie, organizowane przez Centrum Weterana, na które byłem zapraszany, oraz w Koninie – zrealizowane przez sekretarza generalnego;
  - projekcie „WETERANI RP”. Trwa przygotowanie do Ultramaratonu Powstańca 1944 - 63 km, w którym zamierzamy wystąpić w dwóch sztafetach: 7. osobowej i 2. osobowej. Projekt otrzymał wsparcie w postaci kilkunastu koszulek biegowych wzoru 2019;
  - stopniu zaawansowania prac dotyczących utworzenia kół Stowarzyszenia w Gdańsku i we Wrocławiu.

  Marek, Prezes

  PS. Zachęcam do "śledzenia" Naszych działań na FB Stowarzyszenia i stronie www.

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jednego weterana działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - obniżeniu od dnia 01 stycznia 2019 r. składki członkowskiej do kwoty 10 złotych, płatnej do 10-go każdego miesiąca. Proszę, o dokonanie stosownych korekt w dyspozycjach Waszych kont bankowych.
  - udziale Stowarzyszenia w przedsięwzięciach sportowych w 2019 r. w tym m.in.: Lidze Strzeleckiej, Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja, Ultramaratonie Powstańca 1944 i nowych planowanych… zawodach siłowo-wytrzymałościowych, biegu z okazji Święta Policji, sztafecie na 100-lecie powstania Policji;
  - poruszono temat procedowania ew. przyjęć w poczet członków wspierających naszego Stowarzyszenia.

  Ponadto, omówiono realizację statutowych celów Stowarzyszenia:
  - popularyzowanie wśród społeczeństwa kontrybucji funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych dla światowego pokoju – Projekt „Z historią w tle” – spotkania z młodzieżą szkół średnich;
  - reprezentowanie i ochrona interesów weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych /…/ - brak odp. na list skierowany do ministra swia w sprawie obchodów Dnia Weterana;
  - dyskutowano kwestie organizacyjno - administracyjne, sposoby propagowania Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

  Marek, Prezes

  PS. Zachęcam do "śledzenia" Naszych działań na FB Stowarzyszenia i stronie www.

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 21 czerwca 2018 r.

  … dostrzegł potrzebę przypomnienia władzom Resortu SWiA o tym, że My Weterani też mamy swoją misyjną historię i… swoje ofiary, a o tym w Kielcach, podczas uroczystości obchodów Dnia Weterana, prowadzonej zgodnie z ceremoniałem wojskowym nie było mowy…


  Zarząd omówił udział Stowarzyszenia w przedsięwzięciach integrujących środowisko: w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, w Biegu Weterana na Agrykoli w Warszawie w dniu 21 lipca br. oraz udziału członków Stowarzyszenia w Rajdzie Rowerowym Weterana – 5 dniowym przedsięwzięciu organizowanym przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju na bazie ośrodka rehabilitacyjnego w Zebrzydowicach.


  W trakcie posiedzenia przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 4 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  Zarząd Główny Stowarzyszenia pozytywnie rozpatrzył wniosek komitetu założycielskiego dot. możliwości utworzenia Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej „Region Gdańsk”. Kołu, o którym mowa nadano nazwę Pomorskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjne i finansowe.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 22 marca 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 6 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - udziale Stowarzyszenia w przedsięwzięciach związanych z obchodami 99. i 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjno - administracyjne, sposoby propagowania Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 8 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - zgłoszeniu reprezentacji Stowarzyszenia na IX Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji.

  Ponadto, dyskutowano o kwestiach odnoszących się do spraw organizacyjno - administracyjnych, obejmujących zasady formalnego rozliczenia działalności w 2017 r. oraz planów i sposobów propagowania celów Stowarzyszenia w 2018 r.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 11/2017 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podziału.

  Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 13 statutu Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalono:

  - wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w kwocie 0,00 PLN.
  - wysokość składek dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w wysokości 15,00 PLN miesięcznie, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od grudnia 2017 r., na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

  Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

  Składki członkowskie przesyłamy na konto: 24 1750 0012 0000 0000 3861 1879