Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.162.184.214]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • aktualnosci

  Aktualności

 • Aktualności
 • Informacja
 • Zarząd
 • Sprawy weteranów na portalu MSWiA
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 4 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - udziale reprezentacji strzeleckiej Stowarzyszenia w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o puchar Komendanta Straży Granicznej;
  - utworzeniu oficjalnego profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjno - administracyjne, w tym o możliwości utworzenia pierwszego koła terenowego Stowarzyszenia.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 22 marca 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 6 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - udziale Stowarzyszenia w przedsięwzięciach związanych z obchodami 99. i 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjno - administracyjne, sposoby propagowania Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. zdecydował m.in. o:

  - przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 8 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  - zgłoszeniu reprezentacji Stowarzyszenia na IX Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji.

  Ponadto, dyskutowano o kwestiach odnoszących się do spraw organizacyjno - administracyjnych, obejmujących zasady formalnego rozliczenia działalności w 2017 r. oraz planów i sposobów propagowania celów Stowarzyszenia w 2018 r.

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 11/2017 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podziału.

  Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 13 statutu Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalono:

  - wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w kwocie 0,00 PLN.
  - wysokość składek dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w wysokości 15,00 PLN miesięcznie, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od grudnia 2017 r., na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

  Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

  Składki członkowskie przesyłamy na konto: 24 1750 0012 0000 0000 3861 1879