Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.163.20.57]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • aktualnosci

  Aktualności

 • Aktualności
 • Informacja
 • Zarząd
 • Sprawy weteranów na portalu MSWiA
 • Wypłakiwalnia
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)

  AKTUALNOŚCI


  

  III finałowa tura zawodów w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Głównego Policji


  Liga Strzelecka

  W trakcie zawodów odbędzie się charytatywna konkurencja strzelecka „Przyjaciół Służb”, z której dochód przeznaczony jest dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


  Wzorem lat ubiegłych, Gabinet Komendanta Głównego Policji wspólnie ze Stołeczną Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA są organizatorami trzeciej finałowej tury „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

  W zawodach swój udział zadeklarowali funkcjonariusze i żołnierze niemal wszystkich formacji. Idea, jaka przyświeca organizatorom przedsięwzięcia to popularyzacja sportu strzeleckiego wśród służb mundurowych, doskonalenie umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy, żołnierzy i weteranów, wymiana doświadczeń z zakresu metodyki i kształcenia technik strzeleckich oraz rywalizacja sportowa.

  Zawody trzeciej tury „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji” odbędą się 29 listopada 2018r. na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.

  W związku z powyższym zapraszam wszystkich chętnych do udziału w finałowej edycji V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  W przedsięwzięciu weźmie udział reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (drużyna 3 osobowa). Do charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb” mogą przystąpić indywidualnie członkowie Stowarzyszenia i weterani niezrzeszeni.

  Zgłoszenie do udziału w zawodach wraz z nazwiskami zawodników należy przesłać na adres: Gabinet Komendanta Głównego Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, fax.: (0-22)601-19-04 lub e-mail: gp.gabinetkgp@policja.gov.pl do dnia 28 listopada 2018r. lub w dniu zawodów w godz. 09:00–11:00.


   
  Regulamin zawodów 29 listopada 2018 roku
  PDFpobierz plik (PDF 1,28MB)

  Informacja własna

  

  Msza Święta w intencji Weteranów
  swieczka

  Centrum Weterana - w porozumieniu z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego oraz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - w dniu 16 października 2018 r. zorganizowało mszę świętą w intencji weteranów, weteranów poszkodowanych, żołnierzy poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz ich rodzin.

  W nastroju zadumy wynikającej ze zbliżającej się uroczystości Święta Zmarłych oddano hołd poległym uczestnikom misji.

  Witający przybyłych ksiądz wymienił nas wśród innych stowarzyszeń…

  Wprowadzenie sztandarów… podkute buty… błysk szabli… przypominało filmowy - królewski pogrzeb Pana Wołodyjowskiego…

  Wśród zapachu mirry i kadzidła słuchałem homilii… było o Żołnierzach Wyklętych… pisanej na nowo historii… a ja…

  …w oczach miałem Naszych Chłopaków, którzy stracili życie, pełniąc służbę w polskich kontyngentach policyjnych.


  Zapaliliśmy pięć świeczek…

  intencje

  Marek, Prezes

  

  Spotkanie gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji, z mł. insp. w stanie spocz. Markiem Górnickim, Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października 2018 r.


  Na wstępie spotkania wyjaśniłem ideę projektu WETERANI RP i przekazałem Panu Komendantowi kopię nagrody, jaką Team WETERANI RP uzyskał za zajęcie III miejsca w sztafecie służb mundurowych Ultramaratonu Powstańca na dystansie 63 km.

  Przedstawiłem dokonania Stowarzyszenia, które powstało w dniu 22 września 2017 r., czyli niewiele ponad rok temu. Omówiłem nasz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gabinet Komendanta: w turnieju piłki halowej im. Andrzeja Struja, Święcie Policji „na sportowo” na Agrykoli, Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów oraz innych wydarzeniach.

  Omawiając nasze przedsięwzięcia integracyjne - wskazałem na trudności z tym związane, wynikające m. in. z rozproszenia członków Stowarzyszenia po kraju. Jako początek zmian w tym zakresie podałem powstanie koła Stowarzyszenia w Gdańsku i planowanego we Wrocławiu.

  Poruszyłem również temat współpracy Stowarzyszenia z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju i Zrzeszeniem Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

  Na przykładzie tegorocznych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa przedstawiłem moją opinię dot. organizacji święta. Resort obrony narodowej pomija w informacjach speakera udział służb podległych Ministrowi SWiA w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego. Pomimo, iż z „ustawy o weteranach” – wynika możliwość zapraszania na uroczystości, celem uhonorowania, także innych weteranów oprócz odznaczanych, nie jest to praktykowane przez MSWiA. Poinformowałem, że na pismo, które w tej sprawie skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie uzyskałem odpowiedzi.

  Opinie spotkały się ze zrozumieniem - działanie w tym zakresie zostało podjęte w mojej obecności - uzyskałem także zapewnienie poparcia dla działań Stowarzyszenia.


  Marek, Prezes
  Stowarzyszenia Weteranów Działań
  Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

  I Edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Dębe, 29 września 2018 r.


  Weterani RP Weterani RP

  Zawody organizowane w celu integracji środowiska Weteranów, doskonalenia umiejętności strzeleckich i propagowania zasady fair play we współzawodnictwie w sportach strzeleckich.  Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w dniu 29 września 2018 roku na strzelnicy znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7, przy zaporze w Dębem, w odległości ok. 25 km od Warszawy.

  Piękna słoneczna pogoda... kameralna "leśna" strzelnica i... do wyboru - zapach prochu lub lasu po deszczu - lubię jedno i drugie. Na łączny wynik składały się punkty uzyskane w dwóch konkurencjach strzeleckich: Nr 1 - statycznym i Nr 2 - szybkim (dystans 25 m.) I. miejsce zajął Kolega Andrzej Idzikowski, II. Prezes Stowarzyszenia i III. Kol. Małgorzata Dąbrowska - otrzymali statuetki. Pozostałym zawodnikom wręczono medale. Dziękuję Kol. Andrzejowi za perfekcyjną realizację przedsięwzięcia - spróbujesz za rok ?
  Organizator - kolega Andrzej Idzikowski tel. 509 931 885
  Serdecznie zapraszamy.

  Informacja własna


  

  10-lecie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju  Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju uczestniczyliśmy w dniu 22 września 2018 roku w spotkaniu z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. W trakcie spotkania wysłuchano wystąpień honorowych gości i wręczono wyróżnienia. Odbyła się również okolicznościowa konferencja pt. „Szacunek dla rannych weteranów świadectwem patriotyzmu”. Spotkanie zakończył występ artystyczny.


  Marek, Prezes

  

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, II tura – tym razem o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa


  Liga Strzelecka

  Charytatywna konkurencja strzelecka „Przyjaciół Służb”, z której dochód przeznaczony jest dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach…


  W dniu 20 września 2018 roku w godz. 8:00 – 16:00 na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie odbyła się II tura zawodów w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa".


  Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem strzelań przygotowanym przez Służbę Ochrony Państwa i klasyfikowane są w kategorii indywidualnej OPEN, kategorii kobiet, drużynowej oraz kategorii Weteranów Działań Poza Granicami RP.  Reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej wzięła udział w Lidze Strzeleckiej i charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb” - dochód z wpisowego od startujących zawodników przeznaczony został w całości na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dla podopiecznych Fundacji zebrano 2010,00 zł.


  Marek, Prezes