Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.158.248.112]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • aktualnosci

  Aktualności

 • Aktualności
 • Informacja
 • Zarząd
 • Sprawy weteranów na portalu MSWiA
 • "Święto Policji 2018 na sportowo"

  W dniu 21 lipca na Agrykoli w Warszawie odbędzie się "Święto Policji na sportowo". Przewidziano liczne atrakcje, w tym:

  - mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami policji kobiet Polski i Czech;

  - mecz piłki nożnej pomiedzy reperezentacjami policji Polski i Włoch;

  - pokaz tresury psów służbowych;

  - występ zespołu muzycznego.....

  i wiele innych.

  O godz. 10.00 odbędzie się start Biegu Policjantów z okazji 99. rocznicy powstania Policji na dystansach 1 i 5 km z odrębną klasyfikacją weteranów. Nagrody dla 3 najlepszych weteranów ufundowała firma Carrefour Polska.

  (koszulki - patrz załącznik - zostaną wcześniej przekazane 10. weteranom, którzy jako pierwsi zgłosili się do biegu w odp. na info. ogłoszoną na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce "Sport i Rekreacja").

  Organizator zaprasza weteranów z rodzinami do wspólnego kibicowania...

  Biesiadny grill...

  ... na strefę grilową wchodzimy na podstawie legitymacji weterana.
  Naszym znakiem rozpoznawczym - znaczek Stowarzyszenia - sądzę, że warto...

  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 21 czerwca 2018 r.

  … dostrzegł potrzebę przypomnienia władzom Resortu SWiA o tym, że My Weterani też mamy swoją misyjną historię i… swoje ofiary, a o tym w Kielcach, podczas uroczystości obchodów Dnia Weterana, prowadzonej zgodnie z ceremoniałem wojskowym nie było mowy…


  Zarząd omówił udział Stowarzyszenia w przedsięwzięciach integrujących środowisko: w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, w Biegu Weterana na Agrykoli w Warszawie w dniu 21 lipca br. oraz udziału członków Stowarzyszenia w Rajdzie Rowerowym Weterana – 5 dniowym przedsięwzięciu organizowanym przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju na bazie ośrodka rehabilitacyjnego w Zebrzydowicach.


  W trakcie posiedzenia przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 4 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  Zarząd Główny Stowarzyszenia pozytywnie rozpatrzył wniosek komitetu założycielskiego dot. możliwości utworzenia Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej „Region Gdańsk”. Kołu, o którym mowa nadano nazwę Pomorskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjne i finansowe.

  Marek, Prezes

  

  SPOTKANIE Z KLASĄ POLICYJNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDAŃSKU


  W dniu 06.06.2018 r. w ramach promocji służby w Policji podinsp. Hanna Kowalewicz z KWP w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP spotkała się z młodzieżą klasy I o profilu policyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku. Podczas dwugodzinnej prelekcji młodzież mogła zapoznać się z zadaniami wszystkich służb podległych MSWIA, jakie realizują podczas akcji zarządzania kryzysowego, akcji humanitarnych i misji pokojowych poza granicami kraju. Młodzież podczas potkania zadawała wiele pytań m.in. związanych ze sposobem i warunkami pełnienia służby, warunkami bytowymi, sposobem spędzania wolnego czasu.

  W tym roku szkolnym to już ostanie spotkanie z młodzieżą. Kolejne rozpoczną się w nowym roku szkolnym.


  Informacja własna

  

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej


  Reprezentacja Stowarzyszenia wzięła udział w I Edycji „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Zawody odbyły się na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji w dniu 07 czerwca 2018 r.

  W tym roku Ogólnopolska Liga strzelecka po raz pierwszy objęła też weteranów działań poza granicami państwa.

  W charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb”, z której dochód z wpisowego od startujących zawodników przeznaczony został w całości na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zebrano 2500 zł.

  Informacja własna


  

  Promujemy udział polskiej Policji w służbie poza granicami państwa


  25 maja 2018 r. w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyła się uroczystość promująca udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach zagranicznych. Uroczystość rozpoczęto od złożenia wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach. W Sali Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa umieszczono manekina w pełnym policyjnym umundurowaniu wyjściowym z emblematami uczestnika misji. Eksponat będzie stanowił stały element wystawy. Centrum Weterana jest odwiedzane przez około 10 000 osób rocznie, w większości młodzieży, w tym również uczniów szkół średnich z klas o profilu policyjnym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy i zaangażowaniu przedstawicieli Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  Informacja własna

  

  SPOTKANIE Z KLASĄ O PROFILU POLICYJNYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KARTUZACH


  W dniu 15 maja 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Kartuzach, Wydział Prewencji oraz Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku w ramach cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” zorganizował spotkanie z młodzieżą II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Spotkanie miało za zadanie promować zawód policjanta oraz kreować pozytywny wizerunek Policji jako formacji. Prelekcja miała charakter edukacyjny a młodzież mogła zapoznać się z zadaniami jakie Policja realizuje w ramach zobowiązań międzynarodowych.

  Uczniowie klasy o profilu policyjnym w ramach swoich zajęć mieli okazję zapoznać się z zadaniami i służbą policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami kraju. Jako młodzi ludzie, którzy w przyszłości chcieliby wybrać zawód policjanta dowiedzieli się jakie kryteria obowiązują podczas rekrutacji na misję, jak wygląda codzienna służba, jakie panują warunki bytowe i z jakimi zagrożeniami i niebezpieczeństwami można się spotkać wyjeżdżając w rejon konfliktu. Podczas prezentacji młodzież zadawała wiele interesujących pytań na temat misji i służby policjantów.

  Prelegentką była podinsp. Hanna Kowalewicz, która czterokrotnie reprezentowała polską Policję na arenie międzynarodowej. Kolejne spotkanie już wkrótce.


  Informacja własna

  

  Spotkanie z młodzieżą klas mundurowych


  Liceum Liceum

  Przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lutego 2018 roku spotkali się z młodzieżą klas mundurowych Liceum w Komornicy...
  Czytaj dalej - relacja ze spotkania…

  

  Misyjne wspomnienia o tych co odeszli - i nie tylko...

  Dowództwo XXVIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która zakończyła szkolenie zgrywające w słupskiej Szkole Policji, odwiedziło grób śp. podinsp. Andrzeja Kaczora, zabitego w Kurdystanie (płn. Irak) w zasadzce na patrol ONZ w dn. 7 grudnia 1995 r. Oprócz Polaka w drugim pojeździe zginął oficer filipiński, a nepalski został ciężko ranny.

  Kaczor Kaczor Kaczor
  Zdjęcia z artykułu „Policyjni misjonarze gotowi do wyjazdu” opublikowanego w Informacyjnym Serwisie Policyjnym portalu POLICJA.PL

  Na tym należałoby poprzestać i cieszyć się, że ktoś tam usiłuje… i pamięta… i…
  Ale… ja tam byłem - w Shaqlavie… i wiem, że artykuł Szkoły Policji w Słupsku opublikowany na zakończenie szkolenia JSPP zawiera nieprawdziwe informacje w części dotyczącej okoliczności śmierci mojego Kolegi. Nie czepiałbym się, ale… „rzucanie kamieniami, żeby sprawdzić, czy nie ma w nim ładunków reagujących na wstrząs lub wibrację” (chodzi podobno o stojący na poboczu drogi samochód) w tamtych realiach było po prostu śmieszne.
  Jak było naprawdę?
  Autora artykułu zachęcam do przeczytania kilku stron z mojej książki... „Misyjne wspomnienia" ... - str. 29-32


  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 11/2017 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek członkowskich i ich podziału.

  Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 13 statutu Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalono:

  - wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w kwocie 0,00 PLN.
  - wysokość składek dla członków zwyczajnych stowarzyszenia w wysokości 15,00 PLN miesięcznie, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od grudnia 2017 r., na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

  Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

  Składki członkowskie przesyłamy na konto: 24 1750 0012 0000 0000 3861 1879