Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 3.91.79.74]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  Regulacje prawne dot. kontyngentów policyjnych i weteranów:


  — Ustawa o Policji z 06.04.1990 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 z późn. zm.)
  — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1755, z 2009 r. Nr 102, poz. 841)
  — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 192, poz. 1607, z 2004 r. Nr 6, poz. 43, z 2006 r. Nr 108, poz. 741 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1294)
  — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1042, z 2011 r. Nr 94 poz. 553)
  — Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 23 poz. 188)
  — Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203)

   

  Dokumenty do pobrania

   
  Statut Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP
  PDFpobierz plik (PDF 330 KB)
   
  Deklaracja członkowska Stowarzyszenia
  PDFpobierz plik (PDF 111 KB)
   
  Znaczek organizacyjny/logo Stowarzyszenia
  PDFpobierz plik (JPG 407 KB)