Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.224.150.24]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)

  AKTUALNOŚCI


  

  Spotkanie gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji, z mł. insp. w stanie spocz. Markiem Górnickim, Prezesem Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 października 2018 r.


  Na wstępie spotkania wyjaśniłem ideę projektu WETERANI RP i przekazałem Panu Komendantowi kopię nagrody, jaką Team WETERANI RP uzyskał za zajęcie III miejsca w sztafecie służb mundurowych Ultramaratonu Powstańca na dystansie 63 km.

  Przedstawiłem dokonania Stowarzyszenia, które powstało w dniu 22 września 2017 r., czyli niewiele ponad rok temu. Omówiłem nasz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gabinet Komendanta: w turnieju piłki halowej im. Andrzeja Struja, Święcie Policji „na sportowo” na Agrykoli, Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów oraz innych wydarzeniach.

  Omawiając nasze przedsięwzięcia integracyjne - wskazałem na trudności z tym związane, wynikające m. in. z rozproszenia członków Stowarzyszenia po kraju. Jako początek zmian w tym zakresie podałem powstanie koła Stowarzyszenia w Gdańsku i planowanego we Wrocławiu.

  Poruszyłem również temat współpracy Stowarzyszenia z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju i Zrzeszeniem Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

  Na przykładzie tegorocznych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa przedstawiłem moją opinię dot. organizacji święta. Resort obrony narodowej pomija w informacjach speakera udział służb podległych Ministrowi SWiA w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego. Pomimo, iż z „ustawy o weteranach” – wynika możliwość zapraszania na uroczystości, celem uhonorowania, także innych weteranów oprócz odznaczanych, nie jest to praktykowane przez MSWiA. Poinformowałem, że na pismo, które w tej sprawie skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie uzyskałem odpowiedzi.

  Opinie spotkały się ze zrozumieniem - działanie w tym zakresie zostało podjęte w mojej obecności - uzyskałem także zapewnienie poparcia dla działań Stowarzyszenia.


  Marek, Prezes
  Stowarzyszenia Weteranów Działań
  Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
  Centrum Weterana Misji Poza Granicami gościło Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 września 2018 r.

  Z przedstawicielem „Centrum” omówiono wspólne prelekcje w klasach mundurowych liceów warszawskich w zakresie udziału policjantów w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego poza granicami kraju.


  „Centrum” poinformowało Stowarzyszenie, o Mszy Świętej* w intencji Weteranów, która odbędzie się w Sanktuarium M.B. Fatimskiej w Ursusie w dniu 16 października o godz. 18.00 - Ursus Niedźwiadek ul. Zagłoby 37 – chętni Weterani (mundury lub garnitury z naszym logo).


  „Zarząd omówił” udział Stowarzyszenia w przedsięwzięciach integrujących środowisko…
  • w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów,
  • w Strzelaniu Weteranów i zaproszonych gości o puchar Prezesa Stowarzyszenia w dniu 29 września 2018 r.,
  • w biegu „POLEGŁYM DLA NIEPODLEGŁEJ" w Warszawie w dniu 25 listopada br. (dotyczy tylko weteranów „w służbie”) – ok. 7 km, meta Pałac Prezydencki.


  W trakcie posiedzenia przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 9 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  Poruszono kwestię zaległych składek członkowskich i zaproponowano sposób jej rozwiązania.

  Marek, Prezes
  * Jestem agnostykiem, ale wezmę udział.

  

  I Edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Dębe, 29 września 2018 r.


  Weterani RP Weterani RP

  Zawody organizowane w celu integracji środowiska Weteranów, doskonalenia umiejętności strzeleckich i propagowania zasady fair play we współzawodnictwie w sportach strzeleckich.  Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się w dniu 29 września 2018 roku na strzelnicy znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7, przy zaporze w Dębem, w odległości ok. 25 km od Warszawy.

  Piękna słoneczna pogoda... kameralna "leśna" strzelnica i... do wyboru - zapach prochu lub lasu po deszczu - lubię jedno i drugie. Na łączny wynik składały się punkty uzyskane w dwóch konkurencjach strzeleckich: Nr 1 - statycznym i Nr 2 - szybkim (dystans 25 m.) I. miejsce zajął Kolega Andrzej Idzikowski, II. Prezes Stowarzyszenia i III. Kol. Małgorzata Dąbrowska - otrzymali statuetki. Pozostałym zawodnikom wręczono medale. Dziękuję Kol. Andrzejowi za perfekcyjną realizację przedsięwzięcia - spróbujesz za rok ?
  Organizator - kolega Andrzej Idzikowski tel. 509 931 885
  Serdecznie zapraszamy.

  Informacja własna


  

  10-lecie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju  Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju uczestniczyliśmy w dniu 22 września 2018 roku w spotkaniu z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. W trakcie spotkania wysłuchano wystąpień honorowych gości i wręczono wyróżnienia. Odbyła się również okolicznościowa konferencja pt. „Szacunek dla rannych weteranów świadectwem patriotyzmu”. Spotkanie zakończył występ artystyczny.


  Marek, Prezes

  

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, II tura – tym razem o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa


  Liga Strzelecka

  Charytatywna konkurencja strzelecka „Przyjaciół Służb”, z której dochód przeznaczony jest dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach…


  W dniu 20 września 2018 roku w godz. 8:00 – 16:00 na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie odbyła się II tura zawodów w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Komendanta Służby Ochrony Państwa".


  Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem strzelań przygotowanym przez Służbę Ochrony Państwa i klasyfikowane są w kategorii indywidualnej OPEN, kategorii kobiet, drużynowej oraz kategorii Weteranów Działań Poza Granicami RP.  Reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej wzięła udział w Lidze Strzeleckiej i charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb” - dochód z wpisowego od startujących zawodników przeznaczony został w całości na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dla podopiecznych Fundacji zebrano 2010,00 zł.


  Marek, Prezes