Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP [Your IP: 54.166.141.69]
SOP
Straż Pożarna
Straż Graniczna
Policja

 • onas

  O nas

 • O Stowarzyszeniu
 • Dzień Weterana
 • Władze Stowarzyszenia
 • Wypłakiwalnia
 • Dokumenty do pobrania
 • Kontakt i mapa
 • 

  O NAS


  Funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych od wielu lat biorą udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, operacjach zarządzania kryzysowego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
  Rozproszeni po kraju i za granicą mamy potrzebę podtrzymania więzi i przyjaźni nawiązanych w służbie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Widzimy potrzebę propagowania wśród społeczeństwa tradycji naszej kontrybucji dla światowego pokoju i podtrzymywania pamięci o tych, którzy w imię tego w co wierzyli oddali to co mieli najcenniejszego - życie, a także pomoc tym, którzy utracili zdrowie.

  Czytaj więcej - artykuł Artura Walczuka w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Nr 4-2010 (PDF 1,00 Mb)

  AKTUALNOŚCI


  

  I Edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  Dębe, 29 września 2018 r.


  Weterani RP Weterani RP

  Zawody organizowane w celu integracji środowiska Weteranów, doskonalenia umiejętności strzeleckich i propagowania zasady fair play we współzawodnictwie w sportach strzeleckich.  Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP ma zaszczyt zaprosić na I edycję cyklicznych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia. Zawody odbędą się w dniu 29 września 2018 roku na strzelnicy znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7, przy zaporze w Dębem, w odległości ok. 25 km od Warszawy. Rozpoczęcie o godz. 10:00.

  Zawody zostały przewidziane dla Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych przez organizatora Gości.
  Koszt uczestnictwa w zawodach (2 konkurencje strzeleckie) dla osób nie posiadających własnej broni to 50 zł, dla osób z własną bronią 30 zł. Opłatę za uczestnictwo w zawodach będzie można uiścić w dniu Zawodów (biuro zawodów).
  Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziano statuetki oraz medale okolicznościowe do 10-go miejsca włącznie.
  Regulamin zawodów znajduje się poniżej.
  Regulamin zawodów
  Szczegółowe informacje można uzyskać u kolegi Andrzeja Idzikowskiego tel. 509 931 885
  Serdecznie zapraszamy.

  Informacja własna


  V Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów - II tura


  Liga Strzelecka

  Zapraszam Weteranów do udziału w charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb”, z której dochód zostanie przeznaczony Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach…


  W dniu 20 września 2018 roku w godz. 8:00 – 16:00 na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie odbędzie się II tura zawodów w ramach „V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów o Puchar Szefa Służby Ochrony Państwa".


  Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem strzelań przygotowanym przez Służbę Ochrony Państwa i klasyfikowane będą w kategorii indywidualnej OPEN, kategorii kobiet, drużynowej oraz kategorii Weteranów Działań Poza Granicami RP (Stowarzyszenie ma już swoją reprezentację).


  Weterani – indywidualnie (wzorem lat ubiegłych) mogą zgłaszać się do charytatywnej konkurencji strzeleckiej „Przyjaciół Służb”, z której dochód z wpisowego od startujących zawodników przeznaczony zostanie w całości na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - w I turze udało się zebrać 2.500 PLN. Konkurencja "Przyjaciół Służb" odbędzie się w godz. 14:00 – 16:00. Jej organizatorem jest Gabinet KGP przy współpracy Regionu CBŚ SGW IPA, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP oraz firmy M.K. Szuster.
  Zgłoszenia do konkurencji mundurowej oraz charytatywnej proszę przesyłać na email: ipa.pulkownik@o2.pl lub osobiście w dniu zawodów.


  Kontakt – kierownik Ligi Andrzej Kuczyński, Gabinet Komendanta Głównego Policji tel. 512 105 297.


  Marek, Prezes

  

  Spotkanie w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju…


  … w dniu 24 lipca 2018 r. rozmawialiśmy (przedstawiciele stowarzyszeń) m.in. o: obchodach Dnia Weterana w Kielcach i planach jego lokalizacji w 2019 roku, spraw organizacyjno – przygotowawczych dot. Invictus Games oraz współpracy jednostek pozarządowych z Centrum Weterana…
  Na koniec pamiątkowe zdjęcia.


  Marek, Prezes

  
  Zarząd Główny Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na spotkaniu w dniu 21 czerwca 2018 r.

  … dostrzegł potrzebę przypomnienia władzom Resortu SWiA o tym, że My Weterani też mamy swoją misyjną historię i… swoje ofiary, a o tym w Kielcach, podczas uroczystości obchodów Dnia Weterana, prowadzonej zgodnie z ceremoniałem wojskowym nie było mowy…


  Zarząd omówił udział Stowarzyszenia w przedsięwzięciach integrujących środowisko: w Ogólnopolskiej Lidze Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów, w Biegu Weterana na Agrykoli w Warszawie w dniu 21 lipca br. oraz udziału członków Stowarzyszenia w Rajdzie Rowerowym Weterana – 5 dniowym przedsięwzięciu organizowanym przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju na bazie ośrodka rehabilitacyjnego w Zebrzydowicach.


  W trakcie posiedzenia przyjęto w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 4 weteranów działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


  Zarząd Główny Stowarzyszenia pozytywnie rozpatrzył wniosek komitetu założycielskiego dot. możliwości utworzenia Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej „Region Gdańsk”. Kołu, o którym mowa nadano nazwę Pomorskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ponadto, dyskutowano kwestie organizacyjne i finansowe.

  Marek, Prezes

  

  SPOTKANIE Z KLASĄ POLICYJNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDAŃSKU


  W dniu 06.06.2018 r. w ramach promocji służby w Policji podinsp. Hanna Kowalewicz z KWP w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP spotkała się z młodzieżą klasy I o profilu policyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku. Podczas dwugodzinnej prelekcji młodzież mogła zapoznać się z zadaniami wszystkich służb podległych MSWIA, jakie realizują podczas akcji zarządzania kryzysowego, akcji humanitarnych i misji pokojowych poza granicami kraju. Młodzież podczas potkania zadawała wiele pytań m.in. związanych ze sposobem i warunkami pełnienia służby, warunkami bytowymi, sposobem spędzania wolnego czasu.

  W tym roku szkolnym to już ostanie spotkanie z młodzieżą. Kolejne rozpoczną się w nowym roku szkolnym.


  Informacja własna